MojePPK: Opłaty za zarządzenie funduszami PPK nie przekraczają 0,5%

0
412

Portal MojePPK opublikował kolejne, trzecie już zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK według stanu na dzień 15 stycznia 2020 roku.

Obecnie zarządzanie funduszami oferuje 20 instytucji finansowych. Każda z nich oferuje osiem, a niektóre dziewięć subfunduszy zdefiniowanej daty. Średnia wysokość opłat waha się od 0,2% (dla funduszy 2020–2025) do 0,5% (fundusze zdefiniowanej daty 2055–2065). Zestawienie nie obejmuje opłat promocyjnych, jakie wprowadziły niektóre z instytucji finansowych w początkowym okresie działania PPK.

(AM, źródło: MojePPK)