Mondial Assistance: Assistance medyczny najbardziej ceniony przez klientów

0
1099

Po raz dziewiąty opublikowano wyniki badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance. Z odpowiedzi respondentów wynika, że w 2019 roku z assistance skorzystało ponad 2,3 mln konsumentów, a świadomość usług wynosi 75%.

Świadomość na stabilnym poziomie

Z 17,8 mln osób posiadających usługi finansowo-ubezpieczeniowe ponad 13,3 mln prawidłowo rozumie, czym one są. Rozumienie assistance jako szeroko pojętych usług pomocowych/ratunkowych wynosi 52% (wzrost o 8 p.p.), jako samochodowo/komunikacyjnych 31% (+9 p.p.).

– Assistance większości badanych kojarzy się z czymś więcej niż jedynie pomocą w obszarze motoryzacji. Badani deklarują, że może dotyczyć ich zdrowia, być wsparciem w codziennych problemach w domu, np. w ramach pomocy hydraulika, elektryka czy ślusarza. Respondenci doskonale zdają sobie sprawę, że na assistance mogą liczyć w nagłych sytuacjach. Assistance to kompleksowa pomoc – komentuje Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Mondial Assistance.

Assistance medyczny najbardziej atrakcyjny

W najnowszej edycji badania największą deklarowaną wartość dla badanych Polaków miał assistance medyczny, np. domowa wizyta lekarska (73%), który wyprzedził dotychczasowego lidera – assistance komunikacyjny (70%). Na trzecim miejscu znalazł się assistance domowy, np. pomoc hydraulika lub elektryka (64%).

– Badani deklarowali, że najchętniej skorzystaliby z usług assistance medycznego, czyli między innymi bardzo popularnej pośród oferowanych przez nas serwisów rehabilitacji (68%, +10 p.p.), dostępu do badań specjalistycznych takich jak tomografia (64%, +9 p.p.). Trzecim najbardziej atrakcyjnym serwisem jest holowanie pojazdu (54%, +5 p.p.) – dodaje Piotr Ruszowski. – W porównaniu z zeszłorocznym badaniem istotny wzrost odnotowała obawa związana z awarią sprzętów RTV/AGD (54%, +7 p.p.), wyraźnie widać, że z roku na rok assistance domowe zyskuje na wartości – zauważa. 

Zakres assistance ma znaczenie

74% badanych uważa, że produkty finansowo-ubezpieczeniowe zyskują na wartości, gdy dodane są do nich usługi assistance. – Zakres dodawanych usług pomocowych ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe Polaków. Największe znaczenie ma w przypadku zakupu ubezpieczenia na życie (69%), ubezpieczenia NNW (66%) oraz ubezpieczenia domu (63%) – mówi Piotr Ruszowski.

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez Ipsos Polska w dniach 17.01.–19.02.2020 roku. Metoda realizacji badania to wywiady ilościowe przeprowadzone techniką CATI. Uwzględniono ogólnopolską próbę reprezentatywną ze względu na płeć, wiek, województwo i wielkość miejscowości (N = 1700). Badanie zrealizowano dziewiąty raz z rzędu według tych samych parametrów badawczych i jest ono źródłem wiedzy na temat trendów i tendencji dla usług assistance na rynku finansowym.

Celem badania był monitoring świadomości i potrzeb klientów w zakresie assistance. Sprawdzono sposoby rozumienia tych usług przez klientów, określono najbardziej pożądane rodzaje świadczeń. Zbadano również, czy dołączenie assistance do produktu finansowo-ubezpieczeniowego czyni go bardziej atrakcyjnym. W badaniu sprawdzono też w ramach jakich produktów finansowych klienci najczęściej wykorzystują usługi assistance. 

(AM, źródło: Mondial Assistance)