Link4 sięgnął po blockchainowy trwały nośnik

0
384

Link4 jest pierwszym towarzystwem ubezpieczeń na polskim rynku, które udostępnia swoim klientom dokumenty publiczne z wykorzystaniem trwałego nośnika stworzonego w oparciu o rozwiązanie blockchain, stworzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), IBM i Hyperledger Fabric. Projekt jest realizowany we współpracy z Coinfirm.

Trwały nośnik, wykorzystujący technologię blockchain, umożliwia przekazywanie przez instytucje do swoich klientów, dokumentów w wersji elektronicznej z gwarancją ich niezmienności i nieusuwalności w czasie. Taki mechanizm ułatwia komunikację oraz ogranicza konieczność przesyłania korespondencji papierowej. Rozwiązanie oparte o wspomnianą technologię stosują już banki, m.in. PKO BP czy BNP Paribas Bank Polska. Teraz na wdrożenie tej opcji zdecydował się Link4. Ubezpieczyciel dostarczy usługę swoim klientom w postaci portalu służącego do prezentacji i weryfikacji dokumentów, które zostały opublikowane na trwałym nośniku, na stronie internetowej ubezpieczyciela. Projekt został poprzedzony podobnym wdrożeniem w PKO BP. Integracją z rozwiązaniem trwałego nośnika, dostarczonego przez KIR we współpracy z IBM i wykorzystującego technologię blockchain Hyperledger Fabric zajmie się Coinfirm.

– Link4 jest pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które w komunikacji z klientami zastosuje nasze rozwiązanie trwałego nośnika w technologii blockchain. Wierzymy, że korzyści biznesowe związane z wyborem tej technologii zostaną szybko zauważone. – mówi Piotr Alicki, prezes zarządu KIR.

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu klienci mogą w dowolnym momencie sprawdzić autentyczność i integralność dokumentów na stronach internetowych zarówno Link4, jak i KIR, wykorzystując specjalny skrót (hash), czyli identyfikator składający się z ciągu cyfr i liter.

– Od dłuższego czasu stawiamy na nowoczesne i bezpieczne rozwiązania, a takim bez wątpienia jest blockchain, który gwarantuje trwały zapis dokumentów bez możliwości ich edycji. To przede wszystkim udogodnienie dla naszych klientów, którzy takie dokumenty jak karta produktu czy ogólne warunki ubezpieczenia zawsze znajdą w tym samym miejscu, w niezmienionej formie – wyjaśnia Agnieszka Wrońska, prezes zarządu Link4. – Tego typu rozwiązania co do zasady zwiększają bezpieczeństwo dokumentów w cyfrowym świecie, który dziś przenika do kolejnych obszarów naszego życia – dodaje.

Przekazywanie istotnych informacji i dokumentów za pomocą trwałego nośnika jest wymogiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK za trwały nośnik uznaje rozwiązanie, które daje klientowi pewność, że dokument nie był i nie będzie edytowany, a także pozwala na dostęp do niego nawet po wygaśnięciu umowy.

(AM, źródło: Link4)