Mondial Assistance: Rekordowy rok usług assistance

0
342

W 2021 r. z usług assistance skorzystała rekordowa liczba 3,14 mln Polaków – wynika z badania przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie Mondial Assistance. To osoby, które w tym okresie przynajmniej raz skorzystały z takiej usługi oferowanej przy produktach finansowo-ubezpieczeniowych.

– To kolejny rok w którym badania pokazują konsekwentny wzrost liczby osób, które mogły osobiście przekonać się o użyteczności usług assistance. Jeszcze trzy lata temu takich osób było około 2,31 mln – mówi Kinga Traczyk z IPSOS.

To oznacza, że w perspektywie 36 miesięcy świadomość i zainteresowanie tego typu wsparciem zwiększyły się na tyle, że w 2021 r. zdecydowało się z niego skorzystać o 830 tys. osób więcej. W 2021 r. zdecydowanie najwięcej zdarzeń losowych wymagających pomocy dotyczyło awarii samochodu – 18%, czy awarii w domu – 15%. Zaś 10% zgłoszeń odnosiło się do nagłego zachorowania w kraju.

Dekada zmian w rozumieniu assistance

Cofając się do badania z 2012 r., można zobaczyć, że w ciągu 10 lat liczba osób, które skorzystały z usług assistance wzrosła ponad trzykrotnie. Wówczas skorzystanie przynajmniej raz z pomocy zadeklarowało około 970 tys. osób. Wzrosła też świadomość istnienia takiej usług. W 2012 r. na pytanie „Czym są usługi assistance?” aż 47% badanych odpowiedziało „nie wiem”. Dziś takiej odpowiedzi udzieliło 25% respondentów.

– Ta tendencja jest efektem pracy wielu podmiotów, między innymi ubezpieczycieli i banków, w edukowaniu klientów względem korzystania z tych rozwiązań. Sami zainteresowani także dostrzegają coraz szersze spektrum usług assistance, na których mogą polegać i chętnie decydują się na ich wykorzystanie, co potwierdzają nasze cykliczne badania – mówi Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance. – Zmienia się nie tylko ogólny poziom wiedzy na temat assistance, ale również postrzeganie rozwiązań tego typu i chęć korzystania z nich. Nasz raport z 2012 r. wyraźnie wskazywał, że 47% Polaków assistance kojarzy przede wszystkim ze wsparciem w razie problemów z samochodem, zaś obecnie ponad połowa klientów postrzega assistance szerzej – jako usługi pomocowe lub ratunkowe. To także duża zmiana, która pokazuje istotę takich usług i zakres, w ramach którego klienci chcą otrzymywać pomoc – dodaje.

Trendy w assistance

Wśród najbardziej atrakcyjnych serwisów assistance w 2021 r. znalazły się m.in. rehabilitacja po wypadku lub chorobie (68% wskazań) i dostęp do specjalistycznych badań (65%). Nieco niżej została oceniona atrakcyjność usług pomocowych związanych z samochodami. Usługi pojazdu zastępczego oraz holowania aut uzyskały po 62% wskazań. W obu serwisach jest to wzrost wielkości o około 5 pp. w stosunku do 2020 r.

– Badania, które przeprowadziliśmy wskazują, że szeroki wachlarz wsparcia dla Polaków w trudnych momentach – wypadkach komunikacyjnych, problemach zdrowotnych, problemach na wakacjach czy domowych awariach – jest coraz bardziej doceniany i pożądany. Klienci coraz chętniej sięgają po wygodne rozwiązania assistance. To duża zmiana, która z roku na rok będzie postępowała i rozwijała zakres oferowanych usług pomocowych – przewiduje Piotr Ruszowski.

(AM, źródło: Brandscope)