Nowości Warty w OC zawodowej przewoźnika drogowego

0
907

21 lutego Warta wprowadziła nowe rozwiązania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego. To efekt zmian w prawie unijnym.

OC zawodowa przewoźnika drogowego jest ubezpieczeniem pozwalającym udokumentować przed organem wydającym zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności przewozowej posiadanie minimalnej zdolności przewozowej, wymaganej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dn. 21.10.2009 r. ustanawiającego wspólne zasady warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE (z późniejszymi zmianami). Ubezpieczenie jest oferowane przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie lub licencję oraz tym, którzy się nimi legitymują.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. i poszerzającymi obowiązek udokumentowania zdolności finansowej również w odniesieniu do wykorzystywanych przez przewoźników pojazdów o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t Warta odpowiednio zmodyfikowała produkt.

Od 21 lutego ubezpieczenie jest kierowane do przewoźników posługujących się przy wykonywaniu działalności:

  • wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t,
  • zarówno pojazdami o DMC powyżej 3,5 t, jak i pojazdami o DMC powyżej 2,5 t, do 3,5 t (obowiązek funkcjonujący od 21 lutego),
  • wyłącznie pojazdami o DMC powyżej 2,5 t, do 3,5 t (obowiązek funkcjonujący od 21 maja 2022 r.).

Do zawarcia umowy konieczna jest informacja o liczbie oraz dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów wykorzystywanych przez klienta do wykonywania usług przewozowych, ponieważ od tych dwóch elementów zależy suma ubezpieczenia, która musi znaleźć się na polisie.

Zgodnie z Rozporządzeniem jest to:

Pojazdy, którymi posługuje się przewoźnikSuma ubezpieczenia
Wyłącznie pojazdy o DMC powyżej 3,5 t9 tys. euro na pierwszy pojazd, 5 tys. euro na kolejny pojazd
Pojazdy o DMC powyżej 3,5 t oraz pojazdy o DMC powyżej 2,5 t, do 3,5 t9 tys. euro na pierwszy pojazd, 5 tys. euro na kolejny pojazd o DMC powyżej 3,5 t, 900 euro na kolejny pojazd o DMC powyżej 2,5 t, do 3,5 t
Wyłącznie pojazdy o DMC powyżej 2,5 t, do 3,5 t1,8 tys. euro na pierwszy pojazd, 900 euro na kolejny pojazd

Skalkulowana według powyższych zasad łączna suma ubezpieczenia dotyczy jednocześnie jednego, jak i wszystkich zdarzeń z umowy.

(AM, źródło: Warta)