Moody’s: Ubezpieczyciele inwestują w kredyt prywatny

0
461

Globalni ubezpieczyciele planują w nadchodzących latach kontynuować inwestowanie w rosnący, ale nieprzejrzysty rynek kredytu prywatnego, zwanego pożyczką bezpośrednią (pożyczka pozabankowa, niebędąca przedmiotem obrotu na rynkach publicznych). Według ankiety przeprowadzonej przez Moody’s wśród największych ubezpieczycieli, prawie 80% respondentów planowało zwiększenie swojego udziału w przynajmniej jednej klasie prywatnego kredytu.

Uważane za bardziej ryzykowne i mniej transparentne niż na rynku publicznym transakcje kredytu prywatnego pomiędzy pozabankowymi pożyczkodawcami a firmami średniej wielkości przez ostatnich kilka lat stopniowo zdobywały udział w rynku w USA i na całym świecie, gdy banki unikały bardziej ryzykownych, wyżej oprocentowanych pożyczek wysoko lewarowanym pożyczkobiorcom. Ubezpieczyciele już zwiększyli swój udział w kredycie prywatnym w USA do 36% ich wszystkich inwestycji w regionie, ze względu na atrakcyjne zwroty w porównaniu z publicznym rynkiem kredytowym.

Wielu ubezpieczycieli przesunęło część swojego portfela w kierunku mniej płynnych aktywów o podobnym ryzyku kredytowym, ponieważ w ich odczuciu te inwestycje oferują obecnie wystarczającą dodatkową kompensację za zmniejszoną płynność – napisano w raporcie. Pomimo braku transparentności, uczestnicy ankiety stwierdzili, że aktywa o jakości inwestycyjnej stanowią większość ich udziału w kredycie prywatnym. Niemniej jednak raport podkreśla obawy niektórych respondentów, że długoterminowe ryzyko rosnących inwestycji ubezpieczycieli w kredyt prywatny mogłoby przeważyć nad ich krótkoterminową atrakcyjnością.

(AC, źródło: Reuters)