Można zgłaszać się po świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

0
293

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczyna przyjmowanie wniosków do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. FKSO umożliwia ubieganie się o odszkodowanie za wystąpienie powikłania po szczepieniu przeciw Covid w trybie szybkiej ścieżki. – Przypominam, że ustawa działa wstecz, to znaczy nawet jeśli powikłanie po szczepieniu nastąpiło w grudniu 2020 r. czy w styczniu ubiegłego roku, to wciąż można ubiegać się o odszkodowanie w ramach Funduszu – podkreślił Bartłomiej Chmielowiec.

Odszkodowanie będzie można dostać, jeśli w wyniku szczepienia pacjent doznał wstrząsu anafilaktycznego, to znaczy wystąpiła u niego ciężka reakcja alergiczna na podaną szczepionkę, na skutek czego trafił na obserwację w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, albo był hospitalizowany.  O świadczenie można ubiegać się też w sytuacji, kiedy w związku z podaniem szczepionki stan zdrowia pacjenta pogorszył się i trafił on do szpitala na minimum 14 dni. 

Żeby złożyć wniosek do Funduszu, trzeba uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Zostanie ona zwrócona w przypadku uwzględnienia wniosku, ale też w sytuacji, kiedy Rzecznik pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania. 

Przewidywana jest także możliwość zwolnienia w uzasadnionych przypadkach z wnoszenia tej opłaty.  Żeby to zrobić, przy składaniu wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta należy dołączyć pismo z prośbą o zwolnienie z opłaty, w którym trzeba uargumentować, dlaczego ta kwota jest zbyt wysoka: na przykład za pomocą zaświadczeń o wysokości emerytury lub renty czy o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Zwolnienie następuje na podstawie analizy przesłanych dokumentów.

– Fundusz Kompensacyjny rozszerza dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 100 tys. zł, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu) oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent – wyjaśnił Bartłomiej Chmielowiec. 

O przyznaniu świadczenia będzie decydował specjalny zespół ekspertów, w skład którego weszło sześciu doświadczonych lekarzy specjalistów wyróżniających się wiedzą w zakresie szczepień ochronnych.

(AM, źródło: RPP)