MRiRW: Brak możliwości dopłat do składek ubezpieczenia od ryzyka uboju z konieczności

0
48

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zwierzęta gospodarskie można ubezpieczyć od ryzyka uboju z konieczności zarządzonego przez lekarza weterynarii w następstwie zdarzeń losowych będących efektem takich zjawisk, jak np. huragan lub powódź. Nie istnieje natomiast możliwość stosowania dopłat do składek z tytułu takiej ochrony. Może być ona oferowana wyłącznie na zasadach na zasadach komercyjnych – przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na wniosek zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Resort wskazał, że niezależnie od tego prowadzi prace analityczne mające na celu wskazanie kierunków zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w przyszłości, w ramach których analizowana jest możliwość stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia chorób.

MRiRW przypomniało też, że pomoc udzielana producentom rolnym od dnia akcesji musi być zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. A one nie przewidują możliwości udzielania pomocy w zakresie refundacji kosztów uboju z konieczności i kosztów utylizacji zwierząt poddanych takiemu ubojowi. A zatem pomoc tym zakresie mogłaby być udzielana wyłącznie w formule pomocy de minimis. Jednak obecnie nie ma możliwości jej uruchomienia.

Więcej na temat wniosku KRIR:

(AM, źródło: KRIR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here