MRiRW: Konferencja o ubezpieczeniach w rolnictwie

0
411

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Ryszard Zarudzki przewodniczył konferencji „Narzędzia zarządzania ryzykiem w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027”, która odbyła się 28 października w Warszawie.

Podczas spotkania z udziałem ekspertów ds. ubezpieczeń rolnych oraz naukowców zajmujących się tą problematyką oceniano możliwości włączenia do Planu Strategicznego interwencji wspierających ubezpieczenia w rolnictwie.

W latach 2021–2027 państwa członkowskie mogą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznać wsparcie na ten rodzaj interwencji w celu promowania narzędzi zarządzania ryzykiem zabezpieczających producentów rolnych od utraty dochodów z prowadzonej działalności rolniczej.

Alternatywą do dofinansowywania ze środków europejskich interwencji wspierających ubezpieczenia w rolnictwie jest dalszy rozwój systemu dotowanych z budżetu krajowego ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dyskusja ekspertów ma umożliwić wybór docelowego modelu wspierania ubezpieczeń rolnych w polskim rolnictwie.

(AM, źródło: MRiRW)

fot. MRiRW