UNIQA: Nadzór zgodził się na zmiany w akcjonariacie

0
552

29 października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zmiany w strukturze akcjonariatu spółek ubezpieczeniowych UNIQA w Polsce.

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji UNIQA TU w liczbie zapewniającej przekroczenie 1/2 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 1/2 udziału w kapitale zakładowym towarzystwa bezpośrednio przez UNIQA International AG. Identyczna decyzja została podjęta jednogłośnie odnośnie do UNIQA TUnŻ.

(AM, źródło: KNF)