MRiRW: W budżecie są pieniądze na dopłaty do ubezpieczenia upraw

0
286

W tym roku na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich może jeszcze trafić 150 mln zł z budżetu państwa – wynika z informacji udzielonej Krajowej Radze Izb Rolniczych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W odpowiedzi na pismo Rady z 6 maja w sprawie wyczerpania środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich MRiRW przekazało, że w umowach zawartych z ubezpieczycielami odnośnie do stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek w ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich określona została kwota 349 mln zł. 1 mln zł z zaplanowanych na ten rok w ustawie budżetowej 350 mln zł stanowi zabezpieczenie na częściową refundację zakładom wypłaconych odszkodowań z tytułu wystąpienia strat spowodowanych przez suszę. Ministerstwo podkreśliło, że w 2020 r. istnieje możliwość uruchomienia dodatkowej kwoty 150 mln zł na dopłaty do składek ze środków pochodzących z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

(AM, źródło: KRIR)