Munich Re podniósł prognozę rocznego zysku do 4,5 mld euro

0
252

Dzięki dobrym wynikom operacyjnym we wszystkich segmentach biznesowych, w trzecim kwartale 2023 roku Munich Re odnotował wstępny wynik netto na poziomie ok. 1,2 miliarda euro. Konsensus na podstawie szacunków 15 analityków finansowych wynosił 1131 mln euro.

W reasekuracji szkód majątkowych Munich Re odnotował duże straty, których poziom był nieco poniżej średniej oczekiwań analityków. Z kolei w reasekuracji na życie i zdrowie łączny wynik techniczny po raz kolejny przekroczył prognozę. Bardzo dobrymi wynikami biznesowymi mogło pochwalić się ERGO, choć jego rezultaty po części wskutek wyższych strat z tytułu katastrof naturalnych uplasowały się nieco poniżej bardzo wysokiego poziomu odnotowanego w dwóch poprzednich kwartałach.

Wynik netto reasekuratora po 3 kwartałach tego roku wyniósł 3,6 mld euro. W związku z tym Munich Re znajduje się na dobrej drodze, aby przekroczyć poprzednio założony roczny cel wynoszący 4 mld euro. Dlatego firma podniosła swoje prognozy na 2023 r. do 4,5 mld euro. Munich Re przedstawi ostateczne wyniki za trzeci kwartał 8 listopada.

(AM, źródło: Munich Re)