Munich Re z rekordowym przypisem składki

0
418

Munich Re odnotował zysk w wysokości 2932 mln euro (1211 mln w 2020 r.) w roku obrotowym 2021, przekraczając tym samym założony cel w wysokości 2,8 mld euro. Przypis składki brutto w 2021 r. wzrósł o 8,5% rok do roku do 59.567 mln euro (54 890 mln), co jest najwyższą wartością w historii reasekuratora.

Po pierwszym roku realizacji programu strategicznego Ambition 2025 Munich Re jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów finansowych na 2025 r. określonych w programie. W 2021 r. rentowność kapitału własnego (RoE) wyniosła 12,6%. Plan przewiduje osiągnięcie RoE na poziomie 12–14% do 2025 r. Wynik operacyjny wzrósł do 3517 mln euro w porównaniu z 1986 mln euro rok wcześniej.

Łączna wartość dużych szkód (10 mln euro) uplasowała się na poziomie 4304 mln euro (4689 mln). Najkosztowniejszą klęską żywiołową dla Munich Re w 2021 r. był huragan Ida, o wartości około 1,2 mld euro. Z kolei błyskawiczna powódź wywołana przez niż Bernd spowodowała straty w wysokości około 0,5 mld euro.

W zakresie odnowień reasekuracji na dzień 1 stycznia 2022 r. Munich Re zdołał zwiększyć przypisaną wartość transakcji do 14,8 mld euro (+14,5%). Wyraźnemu wzrostowi towarzyszyła optymalizacja profilu ryzyka portfela. Około połowa działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych została wznowiona, z naciskiem na Europę, USA (głównie z wyłączeniem ochrony przed huraganami) i działalność globalną.

Pomimo rosnącej presji rynkowej Munich Re spodziewa się, że otoczenie rynkowe pozostanie pozytywne i przedstawi atrakcyjne możliwości wzrostu w nadchodzących kwietniowych i lipcowych rundach odnowień.

Wchodzące w skład Munich Re Ergo wypracowało zysk w wysokości 605 mln euro (517 mln rok wcześniej). W ten sposób zakład znacznie przekroczył swój cel zysku, ustalony na 500 mln euro. Przychody ze składek wzrosły we wszystkich trzech segmentach. Całkowity dochód ze składek we wszystkich liniach wzrósł z 18 448 mln euro do 19 166 mln euro Z kolei przypis składki brutto wzrósł z 17 569 mln euro do 18 213 mln euro.

Munich Re chce osiągnąć w 2022 r. zysk brutto w wysokości 3,3 mld euro, uwzględniając straty w segmencie ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych związane z Covid-19 w wysokości około 300 mln euro. Reasekurator nie przewiduje znaczących wydatków na roszczenia z tytułu Covid-19 w Ergo lub w reasekuracji majątkowej. Oczekuje się, że dochody ze składek grupy ustanowią nowy rekord w wysokości ok. 61 mld euro w 2022 r.

(AM, źródło: Munich RE)