Japonia: Ubezpieczenia komunikacyjne są niezbyt interesujące

0
521

Na wysoce skoncentrowanym japońskim rynku ubezpieczeń ogólnych, wskutek spadku składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zainteresowanie ubezpieczycieli przenosi się na ubezpieczenia nieruchomości i specjalistyczne.

Japoński rynek ubezpieczeń ogólnych zdominowany jest przez czterech wiodących ubezpieczycieli, do których w 2020 r. należało 87% składki przypisanej brutto. Łączna suma składek tych ubezpieczycieli w 2020 r. skurczyła się o 0,2% wskutek spadku składek z ubezpieczeń komunikacyjnych, spowodowanego mniejszą sprzedażą pojazdów i obniżkami stawek w latach poprzednich.

Według japońskiego Urzędu Statystycznego w latach 2016–2020 częstość wypadków drogowych malała średnio o 12,7%, co skłoniło ubezpieczycieli do obniżenia składek za obowiązkowe komunikacyjne ubezpieczenia odpowiedzialności dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Spadające sumy składek miały niekorzystny wpływ na wzrost w ubezpieczeniach komunikacyjnych, znajdujących się już i tak pod presją z powodu spowolnienia w otoczeniu biznesowym i malejącej sprzedaży samochodów. W rezultacie segment ubezpieczeń komunikacyjnych w latach 2016–2020 odnotował spadek skumulowanej stopy wzrostu o 0,3%. Udział biznesu komunikacyjnego w przychodach czołowych czterech ubezpieczycieli zmniejszył się z 63,3% w 2016 do 60,5% w 2020 r.

Z drugiej strony stawki składek w ubezpieczeniach nieruchomości odnotowały w 2020 r. dwucyfrowy wzrost, więc segment ten znalazł się w centrum zainteresowania ubezpieczycieli. Skumulowana roczna stopa wzrostu dla ubezpieczeń nieruchomości za lata 2016–2020 wyniosła 5,2%, dzięki wzrostowi stawek w reasekuracji i zwiększonemu ryzyku katastrof naturalnych. W efekcie udział ubezpieczeń nieruchomości w łącznej sumie składek czterech największych ubezpieczycieli wzrósł z 12,9% w 2016 do 15,2% w 2020 r. W centrum zainteresowania ubezpieczycieli znalazły się też linie takie jak ubezpieczenia cyber, ubezpieczenia na wypadek odwołania imprezy i przerw w działalności gospodarczej. Zdaniem analityków w kraju podatnym na katastrofy naturalne i wobec rosnącej cyberprzestępczości należało by oczekiwać od ubezpieczycieli większej innowacyjności w tych segmentach, napędzającej popyt.

(AC, źródło: Global Data)