Munich Re zarobił mimo wysokich obciążeń z tytułu żywiołów

0
160

Mimo wysokich strat z tytułu katastrof naturalnych Munich Re osiągnął w trzecim kwartale wynik finansowy netto w wysokości około 0,4 mld euro. Reasekurator nadal podtrzymuje prognozę zysku netto na obecny rok.

W III kwartale 2021 r. wynik Munich Re został obciążony wysokimi stratami spowodowanymi katastrofami naturalnymi. Firma szacuje, że niż Bernd, który doprowadził do gwałtownych powodzi w Niemczech i krajach sąsiednich, będzie kosztować około 0,6 mld euro w segmentach reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i polis non-life oferowanych przez Ergo w Niemczech. Z kolei w USA huragan Ida spowodował straty w reasekuracji majątkowej w wysokości około 1,2 mld euro.

Jednak dzięki utrzymującym się pozytywnym wynikom we wszystkich segmentach i wysokiemu wynikowi z inwestycji, a także częściowo dzięki dużym zyskom ze sprzedaży oraz wysokiemu wynikowi z przeliczenia walut, Munich Re osiągnął w III kwartale wstępny wynik netto w kwocie około 0,4 mld euro. 

Ten rezultat sprawił, że zysk netto reasekuratora za 3 kwartały 2021 r. wyniósł około 2,1 mld euro. Dlatego też Munich Re przewiduje, że osiągnie roczny wynik na poziomie 2,8 mld euro. Ta prognoza uwzględnia wyższe straty związane z Covid-19 w reasekuracji ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych niż oczekiwano w momencie ogłaszania wyników za II kwartał. Jak już wówczas zapowiadano, reasekurator nie osiągnie w tym roku zakładanego wyniku technicznego w wysokości 400 mln euro. W reasekuracji ubezpieczeń majątkowych w III kwartale nie odnotowano znaczących strat z tytułu Covid-19.

Ostateczny wynik za III kwartał Munich Re ogłosi 9 listopada.

(AM, źródło: Munich Re)