System emerytalny Islandii zwycięzcą rankingu Mercera

0
260

Islandzki system emerytalny został uznany za najlepszy na świecie w swoim debiucie w 13. edycji rankingu Mercer CFA Institute Global Pension Index. Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajęły odpowiednio Holandia i Dania, po dekadzie rywalizacji o pozycję lidera. Badanie potwierdza, że jednym z największych wyzwań jest zmniejszenie różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn – problem nieodłącznie związany z każdym systemem.

MCGPI jest kompleksowym badaniem systemów emerytalnych, obejmującym 65% światowej populacji. Badanie porównuje różne systemy emerytalne, identyfikując ich słabe i dobre strony, wskazując możliwe obszary poprawy i działania, dzięki którym systemy mogłyby zapewnić bardziej adekwatne i stabilne świadczenia emerytalne. Trzy najlepsze systemy, wszystkie ocenione jako „A”, to systemy zrównoważone i dobrze zarządzane, zapewniające właściwy poziom świadczeń emerytalnych.

Prezes i dyrektor generalny CFA Institute, Margaret Franklin, CFA, powiedziała, że świadomość tego, w jaki sposób należy reformować systemy emerytalne, jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

– Pandemia pogłębiła nierówności społeczno-ekonomiczne w wielu częściach świata. Z perspektywy długoterminowych inwestycji działamy w niezwykle trudnym środowisku, z historycznie niskimi stopami procentowymi, a w niektórych przypadkach ujemnymi stopami zwrotu, co wyraźnie wpływa na efektywność systemów emerytalnych – powiedziała Margaret Franklin. – Dodatkowym i pilnym wyzwaniem jest luka emerytalna związana z płcią, w związku z którą kobiety otrzymują niższe emerytury. Mając na uwadze powyższe obawy, gwarancja stabilnej emerytury zależy od decydentów politycznych i uczestników rynku emerytalnego, którzy wspólne podejmować muszą działania mające na celu analizę mocnych i słabych stron systemów emerytalnych i finalnie dostarczanie lepszych świadczeń emerytalnych – dodała.

Senior Partner w Mercer i główny autor badania, dr David Knox, zgodził się z Margaret Franklin, mówiąc, że wiele reform należy podjąć już teraz.

– Rządy na całym świecie w odpowiedzi na Covid-19 uruchomiły szereg programów stymulacyjnych, które zwiększyły dług publiczny, ograniczając tym samym przyszłe możliwości rządów w zakresie wspierania działań na rzecz osób najstarszych. W systemach emerytalnych coraz powszechniejsze stają się plany „akumulacyjne” (Defined Contribution) oparte o składki, a nie gwarancje dochodów. Tym samym zmniejsza się znaczenie tradycyjnych rozwiązań o zdefiniowanym świadczeniu (Defined Benefit). Pomimo tych wyzwań, nie jest to czas, aby zaprzestawać reformowania systemów emerytalnych – przeciwnie, jest to czas, by zmiany przyspieszać. Indywidualni uczestnicy systemu muszą brać coraz większą odpowiedzialność za swoje własne emerytury, ale potrzebują właściwych regulacji, wsparcia i ochrony – powiedział.

Wysokość świadczeń emerytalnych zróżnicowana w przypadku płci

Analizy przeprowadzone w ramach MCGPI wskazują, że nie ma jednej przyczyny różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn. Jednocześnie we wszystkich analizowanych systemach różnice w poziomie świadczeń emerytalnych dla obu płci są zauważane.

– Przyczyny różnic w wysokości świadczeń emerytalnych ze względu na płeć są zróżnicowane. W każdym kraju i regionie występują specyficzne kwestie związane z zatrudnieniem, konstrukcją systemu emerytalnego oraz uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi, które przyczyniają się do tego, że kobiety znajdują się w znacznie gorszej sytuacji niż mężczyźni – powiedział David Knox.

W analizie ujawniono słabości samych systemów emerytalnych, które różnice pogłębiają. Dotyczy to m.in. braku naliczania świadczeń emerytalnych za okresy urlopów macierzyńskich, realizowania opieki nad dziećmi czy rodzicami oraz brak indeksacji emerytur w trakcie pobierania świadczeń emerytalnych, co ma większy wpływ na kobiety ze względu na ich dłuższą oczekiwaną długość życia.

– Wiemy, że zniwelowanie różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn jest ogromnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę ścisły związek emerytury z zatrudnieniem i wynagrodzeniami. Jednak w sytuacji, gdy ubóstwo wśród osób starszych jest bardziej powszechne wśród kobiet, nie możemy pozwolić sobie na bezczynność – powiedział David Knox. – Istnieje szereg działań, które możemy podjąć. Na początek należy znieść ograniczenia nadające uprawnienia do świadczeń związane z zatrudnieniem i warunkami pracy. Niezależnie od tego, ile dana osoba zarabia, jak dużo i jak długo pracuje, powinna  mieć możliwość uczestniczenia w systemie emerytalnym, który zapewnia odpowiednie świadczenia. Należy również uwzględnić w wartości świadczeń okresy sprawowania opieki macierzyńskiej i opieki nad osobami starszymi. Opiekunowie świadczą cenne usługi na rzecz społeczeństwa i nie powinni być karani niższą wartością świadczeń za rezygnację z regularnej pracy – dodał.

W MCGPI Islandia uzyskała najwyższą ogólną wartość wskaźnika (84,2), tuż za nią uplasowała się Holandia (83,5). Tajlandia miała najniższą wartość indeksu (40,6).

W Indeksie wykorzystano średnią ważoną trzech wskaźników cząstkowych: adekwatności, wypłacalności w długim terminie oraz integralności i bezpieczeństwa prawnego systemu.

W przypadku każdego indeksu cząstkowego systemami o najwyższych wartościach były: Islandia w odniesieniu do adekwatności (82,7) oraz w odniesieniu do wypłacalności (84,6) i Finlandia w odniesieniu do integralności (93,1). Systemy o najniższych wartościach we wszystkich wskaźnikach cząstkowych to odpowiednio: Indie (33,5), Włochy (21,3) i Filipiny (35).

W porównaniu z wynikami badania z 2020 r. Chiny i Wielka Brytania wykazały największą poprawę. To efekt znaczących reform i poprawy sytuacji uczestników systemu oraz zmian w regulacjach prawnych dotyczących emerytur.

2021 Mercer CFA Institute Global Pension Index

KrajOgólna wartość indeksuSub-indeks
  AdekwatnośćWypłacalnośćIntegralność
Argentyna (42)41,552,727,743
Australia (6)7567,475,786,3
Austria (33)5365,323,574,5
Belgia (17)64,574,936,387,4
Brazylia (30)54,771,224,171,2
Kanada (12)69,86965,776,7
Chile (16)6757,668,879,3
Chiny (28)55,162,643,559,4
Kolumbia (25)58,46246,269,8
Dania (3)8281,183,581,4
Finlandia (7)73,371,461,593,1
Francja (21)60,579,141,856,8
Niemcy (14)67,979,345,481,2
Hong Kong (18)61,855,151,187,7
Islandia (1)84,282,784,686
Indie (40)43,333,541,861
Indonezja (35)50,444,743,669,2
Irlandia (13)68,37847,482,1
Izrael (4)77,173,676,183,9
Włochy (32)53,468,221,374,9
Japonia (36)49,852,937,561,9
Korea (38)48,343,452,750
Malezja (23)59,650,657,576,8
Meksyk (37)4947,354,743,8
Holandia (2)83,582,381,687,9
Nowa Zelandia(15)67,461,862,583,2
Norwegia (5)75,281,257,490,2
Peru (29)5558,844,264,1
Filipiny (41)42,738,952,535
Polska (27)55,260,941,365,6
Arabia Saud. (26)58,161,750,962,5
Singapur(10)70,773,559,881,5
RPA (31)53,644,346,578,5
Hiszpania (24)58,672,928,178,3
Szwecja (8)72,967,873,780
Szwajcaria (11)7065,467,281,3
Tajwan (34)51,840,851,969,3
Tajlandia (43)40,635,24050
Turcja (39)45,847,728,666,7
ZEA (22)59,659,750,272,6
Wielka Brytania (9)71,673,959,884,4
Urugwaj (20)60,762,149,274,4
USA (19)61,460,963,659,2
Średnia6162,251,772,1

O rankingu:

Global Pension Index porównuje systemy emerytalne na całym świecie, analizując słabości i wskazując potencjalne obszary reform, które zapewniłyby bardziej adekwatne i stabilne świadczenia emerytalne.  W tym roku porównano 43 systemy emerytalne na całym świecie, obejmujące łącznie 65% światowej populacji. W tegorocznej edycji uwzględniono cztery nowe kraje: Islandię, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Urugwaj.

Globalny Indeks Emerytalny wykorzystuje średnią ważoną trzech subindeksów: adekwatności, wypłacalności w długim terminie oraz integralności i bezpieczeństwa prawnego systemu, porównując każdy system emerytalny z uwzględnieniem ponad 50 wskaźników cząstkowych.

(AM, źródło: Mercer)