Najlepszy pracodawca dla zaangażowanych

0
525

ANG Spółdzielnia już po raz piąty otrzymała tytuł Kincentric Best Employer. Wyróżnienia te przyznawane są wyłącznie na podstawie wyników badań zaangażowania i satysfakcji pracowników, które w 2019 r. w ANG są na poziomie 93%.

Tytuł Najlepszego Pracodawcy przyznawany jest na podstawie wyników badań przeprowadzanych wśród wszystkich pracowników firmy. Ich celem jest wyłonienie przedsiębiorstw, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy.

Tytuł i samo badanie Kincentric Best Employer (dawniej AON) są dla nas bardzo ważne, ponieważ stanowią drogowskaz dla dalszego rozwoju ANG Spółdzielni. Otrzymujemy informacje, które z naszych działań są doceniane przez współpracowników i na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę. Tegoroczne wyniki zaangażowania na poziomie 93% napawają nas dumą. Jesteśmy spółką pracowniczą, dla której niezależność i poczucie podmiotowości jej członków są niezwykle ważne, tym bardziej cieszy nas fakt, że potrafiliśmy stworzyć tak angażujące środowisko pracy. Jednak aby je zbudować, potrzeba ciągłej pracy, dyskusji, wsłuchiwania się w głos współpracowników i dbania o to, by każdy w firmie czuł się potrzebny – mówi Michał Kwasek z ANG Spółdzielni.

4 czynniki zapewniające przewagę nad konkurencją

Kincentric stale bada trendy charakterystyczne dla ponadprzeciętnych organizacji. W obecnych warunkach cyfryzacji, globalizacji i niedoboru pracowników wskazuje na kluczowe cztery indeksy, dzięki którym organizacje mogą budować dodatkową przewagę konkurencyjną. Są to zaangażowanie pracowników, zwinność biznesowa, angażujący liderzy oraz orientacja na ludzi.

Otrzymanie tytułu Kincentric Best Employer jest możliwe tylko wtedy, gdy wynik dla wskaźnika zaangażowania oraz 2 z 3 indeksów znajdują się w górnym kwartylu.

ANG Spółdzielnia jest dowodem na to, że stworzenie odpowiedniego środowiska pracy przekłada się na sukces biznesowy w branży ubezpieczeniowej. Nie narzucamy naszym współpracownikom targetów, jakie muszą osiągnąć. Sami decydują o tym, ile pracują i ile chcą zarobić. Darzymy ich w tej kwestii zaufaniem, zdajemy sobie sprawę z tego, że nierealne, narzucone plany sprzedażowe odbijają się negatywnie nie tylko na pracownikach, ale i na klientach, którzy mogą stać się ofiarami nieodpowiedzialnej sprzedaży. I mimo swobody w planowaniu pracy i braku przymusu, pod względem biznesowym jesteśmy obecnie czwartą w Polsce firmą pośrednictwa kredytowego. W tym roku już we wrześniu uzyskaliśmy większy wolumen sprzedanych kredytów hipotecznych niż w całym 2018 r. W sprzedaży ubezpieczeń odnotowujemy jeszcze większą dynamikę – dodaje Michał Kwasek.

ANG Spółdzielnia

ANG Spółdzielnia to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje blisko 1000 osób, w tym 300 spółdzielców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w kraju.

Spółdzielnia powstała w 2010 r., jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych. Formuła spółdzielni gwarantuje członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni.

ANG Spółdzielnia jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako jedyna w branży pośredników finansowych wydaje roczny zintegrowany raport społeczny.