Nationale-Nederlanden: Kondycja psychiczna pracowników mocno ucierpiała przez pandemię

0
528

Wielomiesięczna pandemia pogorszyła kondycję psychiczną osób narażonych na przewlekły stan napięcia. Jak wskazuje raport przygotowany na zlecenie Nationale-Nederlanden, stres na dobre zagościł w życiu 75% ankietowanych.

– W ciągu zaledwie dwóch lat wszyscy odczuliśmy, że rzeczywistość wymaga od nas większej elastyczności i otwartości na zmianę. Na hybrydowy lub całkowicie zdalny tryb pracy z dnia na dzień przeszło wielu pracowników biurowych. Jednak brak konieczności codziennych dojazdów, traktowany przez zatrudnionych jako zaleta, przysłonił wiele trudności związanych z adaptacją do nowej rzeczywistości. Zgodnie z opublikowanym przez nas raportem dużym problemem dla ankietowanych było oddzielanie życia zawodowego i prywatnego. Blisko 25% z nich odczuwało związany z tym dyskomfort. Jednocześnie około 30% respondentów miało problem ze zbyt dużą liczbą obowiązków i pracą pod presją czasu – mówi Anna Kwiatkowska, menadżer ds. produktów grupowych i oferty benefitowej Nationale-Nederlanden.

Od kilku lat na rynku pracy można jednak zaobserwować wzrost zainteresowania ogólnym dobrostanem pracowników. Przedsiębiorcy zauważają bowiem wpływ zdrowia psychicznego zatrudnionych na zaangażowanie i efektywność w wykonywaniu powierzonych im zadań. Dla prawie 40% ankietowanych dobrostan w pracy wiąże się przede wszystkim z satysfakcjonującym wynagrodzeniem. Wiele osób jako istotne elementy wpływające pozytywnie na poczucie komfortu wskazuje również odpowiednie warunki pracy czy przyjazną atmosferę – odpowiednio 21 i 18%.

37% uczestników badania Nationale-Nederlanden czuje, że firma dba o ich dobrostan. Jednak zaledwie 13% kadry zarządzającej podejmuje faktycznie działania mające na celu wsparcie zdrowia psychicznego zespołu. Pracownicy oczekują znacznie więcej – co piąty zatrudniony chciałby mieć zapewnione przez pracodawcę systematyczne konsultacje z psychologiem. Ponadto dla ponad połowy badanych niezwykle istotnym aspektem okazał się przejrzysty system awansów i wynagrodzeń. Wiele osób w swoich odpowiedziach wskazuje także na odpowiedni sposób zarządzania firmą i tzw. miękkie elementy. Na 1/10 ankietowanych pozytywnie wpłynęłaby stabilność zatrudnienia, satysfakcjonujący podział obowiązków, a także docenianie ze strony pracodawców.

– Przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać korelację między wdrożeniem działań mających na celu wsparcie i poprawę samopoczucia poszczególnych członków zespołu a jakością wykonywanych przez nich zadań. Na pewno dobrym rozwiązaniem są ubezpieczenia grupowe.  Z naszych obserwacji wynika, że coraz częściej kadra zarządzająca rozważa objęcie swoich pracowników kompleksowym programem ochrony, m.in. zapewniającym podstawowe zabezpieczenie ich życia i zdrowia – mówi Anna Kwiatkowska. – Poczynienie kroków w kierunku długofalowego wsparcia swoich pracowników ma dzisiaj istotne znaczenie. W ciągu ostatniego roku ponad 70% badanych postrzegało choroby psychiczne, mające bezpośrednie powiązanie z ogólne pojmowanym dobrostanem, jako coraz częściej występujące zjawisko – dodaje.

O badaniu:

Raport „Dobrostan psychiczny w pracy” opracowany przez Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden został oparty o wyniki reprezentatywnego badania ilościowego. Wywiady zostały przeprowadzone przy użyciu techniki CATI na firmach (N=293) i CAWI na pracownikach w wieku 16+ (N=1086). Badanie przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2021 roku.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)