Marsh: Covid-19 i skuteczne zarządzanie ograniczyły liczbę szkód w branży węglowodorowej

0
289

Globalny przemysł wydobycia, transportu i przetwarzania węglowodorów odnotował w latach 2020–2021 znaczny spadek liczby poważnych szkód w mieniu, na co bezpośredni wpływ miała pandemia Covid-19 oraz efektywne zarządzanie planem ciągłości działania w tej branży – wynika z najnowszego raportu Marsh „100 Largest Losses in the Hydrocarbon Industry”.

Dokument opublikowany przez Marsh Specialty wyszczególnia największe szkody na mieniu branży węglowodorowej (na podstawie wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2021 r.) od 1974 r. Według szacunków opublikowanych w 27. edycji raportu w pierwszej setce znalazły się tylko dwa nowe poważne zdarzenia majątkowe. Oba miały miejsce w 2020 r. i opiewały na łączną kwotę 500 mln USD. Były nimi:

  • pożar i eksplozja w rafinerii ropy naftowej w RPA w lipcu  2020 r.,
  • pożar w zakładzie gazu LNG w Norwegii we wrześniu 2020 r.

Oba te incydenty składają się na najniższą średnią wartość szkód, jakie kiedykolwiek wystąpiły w dwuletnim okresie notowanym w raporcie od 1995/1996 roku.

Według autorów raportu nie spełniły się obawy dotyczące wzrostu liczby szkód, które pojawiły się na początku pandemii, prawdopodobnie częściowo z powodu mniejszej aktywności zakładów w tym czasie, a także właściwego podejścia branży do praktyk bezpieczeństwa pracy. Marsh zauważa jednak, że nowe rodzaje ryzyka – takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe i zagrożenia cybernetyczne – stanowią rosnące zagrożenie dla aktywów energetycznych i bezpieczeństwa dostaw. Szkody niesklasyfikowane jako zdarzenia powodujące uszkodzenia mienia w sektorze energetycznym – takie jak wybuch azotanu amonu w porcie w Bejrucie w 2020 r., huragan zimowy Uri oraz sześciodniowa blokada Kanału Sueskiego w 2021 r. – nie zostały uwzględnione w analizie. Publikacja zwraca natomiast uwagę na fakt, że ich wpływ na branżę energetyczną uwypukla potrzebę zwiększenia odporności operacyjnej i poprawy praktyk w zakresie bezpieczeństwa procesów w celu zmniejszenia ryzyka powstania przyszłych szkód.

– W czasie pandemii Covid-19 światowy przemysł energetyczny utrzymywał podstawowe usługi i dostawy przy zmiennym popycie i w obliczu wielu wyzwań związanych z ludźmi i procesami. Kluczowe znaczenie ma zatem budowanie odporności na pojawiające się zagrożenia, szczególnie dlatego, że sektor energetyczny nieustannie ewoluuje – komentuje wyniki raportu Andrew George, Global Head, Energy & Power Marsh Specialty.

– Paradoksalnie lockdown pozwolił kadrze zarządzającej na bardziej wnikliwe przyjrzenie się procedurom, analizę ich skuteczności, przegląd i porządkowanie ryzyk. W trakcie pandemii  wzmocnione zostały procedury bezpieczeństwa, co w praktyce znacznie ograniczyło ryzyka zdarzeń – komentuje Agnieszka Michałowska, dyrektor Działu Klienta Strategicznego Marsh Polska.

(AM, źródło: Marsh)