Nationale-Nederlanden: Koronawirus zajrzał do portfeli

0
80

Pandemia Covid-19 okazała się pierwszym kryzysem, który wymusił powszechne zmiany w myśleniu o finansach własnych i najbliższych. Z raportu Nationale-Nederlanden „Pokolenie równoległych światów: między rzeczywistością a wirtualnością” wynika, że co dziesiąty respondent stracił w tym czasie pracę, 10% ankietowanych zapożyczyło się u rodziny lub w banku, a 25% przyznało, że ostrożniej wydaje pieniądze.

W największym stopniu problem bezrobocia dotyczył osób w wieku 30–34 lata. Niemal połowie ankietowanych nie zmieniła się wysokość wynagrodzenia, ale 10% respondentów, których pensja w czasie pandemii zmalała, musiało zapożyczyć się u rodziny lub w banku. Dlatego też dwie piąte badanych wskazało kondycję finansową jako obszar budzący ich niepokój. A kłopoty na tym polu doświadczył blisko co dziesiąty ankietowany, przy czym nieco częściej dotyczyły one osób wychowujących dzieci.

– Z naszego badania płynie jeden szczególnie ciekawy wniosek. Wraz z wiekiem zmienia się wysokość oszczędności, która dałaby Polakom poczucie bezpieczeństwa. O ile osoby w wieku 25–30 lat wskazywały na oszczędności rzędu 65 tys. zł, to dla osób w wieku 41–50 jest to już ponad 95 tys. Większość jest zgodna co do jednego – pojawienie się Covid-19 uświadomiło, jak ważną rolę odgrywa posiadanie poduszki finansowej będącej do swobodnej dyspozycji w kryzysowej sytuacji – mówi Katarzyna Czupa, ekspertka ds. programów emerytalnych Nationale-Nederlanden.

Niemal 75% ankietowanych zmieniło sposób zarządzania domowym budżetem. 25% przyznało, że od pandemii ostrożniej wydaje pieniądze, np. rezygnując z większych wydatków. Ponad dwóm piątym udało się zaoszczędzić w tym czasie pieniądze, zaczęli też je odkładać lub wykupili dodatkowe ubezpieczenie (7%). Z drugiej strony niemal jedna trzecia musiała korzystać już z oszczędności lub nawet się zapożyczyć.

Mimo że zdaniem ponad połowy ankietowanych kluczową rolę w zwiększeniu poczucia komfortu w sferze ekonomicznej odgrywają stabilne, dobre zarobki i oszczędności, to co piąty wskazuje na ubezpieczenie na życie, które zapewnia ochronę w przypadku niespodziewanych  zdarzeń. Respondenci są nieco mniej są przekonani do inwestycji i lokat, najmniej zaś do produktów emerytalnych – odpowiednio ponad 17% i niecałe 12% badanych.

O badaniu:

Raport „Pokolenie równoległych światów: między rzeczywistością a wirtualnością” opracowany przez DELab UW został oparty o wyniki badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Nationale-Nederlanden. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI przez SW Research w dniach 9–16 kwietnia 2021 r. na grupie 1000 mieszkańców Polski w wieku 25–50 lat.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here