PIDiPO przeciwna senackim poprawkom w noweli dotyczącej zadośćuczynień

0
54

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu stanowisko odnoszące się do poprawek do prezydenckiej nowelizacji kodeksu cywilnego, wprowadzonych przez senatorów członków obu komisji. Zdaniem organizacji postulowane przez nich poprawki są niekorzystne dla bliskich poszkodowanych.

Problem dotyczy przedstawionej przez Prezydenta RP nowelizacji kodeksu cywilnego, przyznającej prawo do zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny osób, które na skutek czynu niedozwolonego znajdują się w stanie wegetatywnym.

PIDiPO przypomniała, że w swoich uwagach do aktu Polska Izba Ubezpieczeń zaproponowała m.in. zmiany do ustawy przyjętej w brzmieniu przez Sejm. W art. 1 „W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” Izba zaproponowała m.in. zastąpienie słowa „trwałe” określeniem „nieodwracalne”, a także „uzależnienie możliwości przyznania zadośćuczynienia od zerwania więzi” wstawić zamiast „niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej”. PIU zaproponowała także m.in. przyjęcie, że przepis powinien dotyczyć wyłącznie roszczeń mających swe źródło w zdarzeniach, które miały miejsce od dnia jego wejścia w życie.

7 lipca na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatorowie zaproponowali wprowadzenie do ustawy dwóch pierwszych poprawek postulowanych przez PIU. PIDiPO wskazała, że przyjęcie aktu w takim brzmieniu spowoduje ograniczenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia, w tym chociażby rodziców nienarodzonego dziecka, jak również może prowadzić do masowych odmów wypłaty, ze względu na powoływanie się przez ubezpieczycieli na brak wykazania „nieodwracalności” uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia.

Izba wskazała, że projekt zmian w kodeksie cywilnym w brzmieniu uchwalonym przez Sejm w pełni realizował prawa osób bliskich najciężej poszkodowanych, rozstrzygając wątpliwości w zakresie możliwości domagania się przez nie zadośćuczynienia. Jakiekolwiek ograniczenie projektowanej regulacji zarówno co do zakresu przedmiotowego, jak i podmiotów uprawnionych do zadośćuczynienia będzie, w ocenie Izby, stanowiło wypaczenie istoty ochrony osób poszkodowanych (także pośrednio) w wypadkach komunikacyjnych.

(AM, źródło: PIDiPO)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here