Nationale-Nederlanden: MŚP potrzebują wsparcia przy wdrożeniu PPK

0
419

Największe firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników, mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) do 25 października. Tymczasem już za 3 miesiące obowiązkiem utworzenia PPK objęta zostanie kolejna grupa firm, zatrudniających między 50 a 250 pracowników (jest ich nawet 15 tys.). Z badania przeprowadzonego dla Nationale-Nederlanden wynika, że jedynie 20% tych podmiotów uważa, że posiada wystarczającą wiedzę na temat Planów.

Blisko połowa badanych zadeklarowała, że ma już pewną wiedzę o PPK, ale chętnie dowiedziałaby się na ten temat więcej. 31% respondentów przyznaje, że o wdrożeniu programu nie wie jeszcze nic lub wie bardzo niewiele. Jedna piąta badanych pracodawców z sektora MŚP deklaruje, że ich wiedza o PPK jest wystarczająca. Jednocześnie połowa ankietowanych firm zatrudniających powyżej 50 pracowników zaznacza, że rozpoczęła już proces zapoznawania się z ofertami instytucji finansowych, które wdrażają PPK i nimi zarządzają oraz planuje rozpisanie przetargu. Jedna trzecia jest już na etapie prowadzenia konkursu ofert. Pozostaje duża grupa firm, które nie podjęły jeszcze żadnych działań w tym zakresie.

Według informacji Polskiego Funduszu Rozwoju, na koniec września 1560 firm utworzyło PPK dla swoich pracowników. Tylko w ubiegłym miesiącu przybyło 772 pracodawców. We wrześniu pojawiły się już pierwsze wpłaty do PPK. W pierwszych 8 firmach większość pracowników uczestniczy w Planach – średnia partycypacja wynosi w nich 62%. Samo Nationale-Nederlanden PTE zawarło już ponad 200 umów na zarządzanie PPK w największych firmach.

– Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem PPK w największych organizacjach pokazują, że proces ten może przebiegać bardzo sprawnie, pod warunkiem że zostanie dobrze rozplanowany w czasie. Dziś wiemy już, na co szczególnie zwracać uwagę, dlatego oceniam, że mniejsze firmy bardzo skorzystają na doświadczeniach zdobytych w czasie uruchamiania PPK w pierwszej fazie – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE. – Niepokoić może fakt, że wciąż jedna trzecia firm deklaruje, że nie ma praktycznie żadnej wiedzy o zasadach funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niemniej wierzę, że tę wiedzę szybko będą zdobywać. Jesteśmy kompleksowo przygotowani do wspierania ich od samego początku wdrożenia PPK, między innymi dzięki już zdobytemu doświadczeniu przy współpracy z firmami – dodaje.

Badanie, na zlecenie Nationale-Nederlanden, zrealizowane zostało przez agencję smartscope, między 16 a 23 września, na losowej próbie 235 firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo).

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden, Twitter)