Nationale-Nederlanden: Nowa odsłona Ubezpieczenia Dziecka Bez Przerwy

0
911

Koszty leczenia i rehabilitacja, ugryzienie przez kleszcza, a także pomoc psychologiczna czy korepetycje – to tylko kilka elementów, które znalazły się w nowej odsłonie Ubezpieczenia Dziecka Bez Przerwy oferowanego przez Nationale-Nederlanden. Zaktualizowany produkt został udostępniony klientom wraz z początkiem roku szkolnego.

Nowa odsłona Ubezpieczenia Dziecka Bez Przerwy uwzględnia w zakresie ochrony 8 dodatkowych ryzyk: m.in. korepetycje, pomoc psychologiczną, ugryzienie przez kleszcza, koszty leczenia i rehabilitację, pogryzienie przez psa, pobyt w szpitalu wskutek choroby czy naprawę, wypożyczenie lub zakup środków pomocniczych. Zostały one dodane ze względu na sytuacje, z jakimi najczęściej mogą się spotkać dzieci. Jednym z takich przypadków jest rosnący problem z kleszczami, które mogą przenosić wiele poważnych schorzeń. Dlatego też Ubezpieczenie Dziecka Bez Przerwy gwarantuje szeroki zakres opieki, m.in. wizytę lekarską, transport i badanie kleszcza w celu stwierdzenia obecności patogenów wywołujących choroby odkleszczowe, testy diagnostyczne czy antybiotykoterapię. Nowości w produkcie dotyczą także pakietów dodatkowych – ubezpieczyciel rozszerzył opiekę po wypadku również o wsparcie po zachorowaniu. Opcja dodatkowa dostępna jest dla klientów już od 35 zł.

– Mimo dostępnych ubezpieczeń w szkole, rodzice coraz częściej decydują się na indywidualną polisę, która będzie chroniła najmłodszych. Ważnym kryterium przy wyborze takiego zabezpieczenia jest jego możliwie najszerszy zakres w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego też w Nationale-Nederlanden postanowiliśmy zaproponować im produkt, który zapewni ochronę uczniów w wielu sytuacjach, niezależnie od tego, czy przebywają w szkole, czy poza nią – mówi Iwona Debis, menedżer ds. produktów Nationale-Nederlanden. – Dodatkowo, umowa jest zapisana w taki sposób, aby zawarte w niej warunki ubezpieczenia były czytelne i zrozumiałe dla ich posiadaczy – dodaje.

Klienci mają do wyboru 4 warianty: Pakiet „S”, Pakiet „M”, Pakiet „L” i Pakiet „XL”. Ubezpieczeni objęci są ochroną na świecie przez cały czas trwania umowy z wyjątkiem kilku zdarzeń, jak np. korepetycje czy pomoc psychologa, które są świadczone w Polsce. Produkt może zawierać do 16 ryzyk i dwie opcje dodatkowe, działające również tylko na terytorium kraju. Taki szeroki zakres gwarantuje rodzicom poczucie bezpieczeństwa oraz pełną ochronę dla ich dzieci. Składki zaczynają się już od 59 zł za rok.

Nationale-Nederlanden, chcąc uprościć formalności i wykazać jak największe wsparcie, wypłaca pieniądze za sam fakt zdarzenia bez konieczności komisyjnego orzeczenia o stopniu uszczerbku. Warto dodać, że w Pakiecie „XL” klienci mogą otrzymać dwie wypłaty z tego samego wypadku – za Groźne Urazy i Oparzenia lub Groźne Urazy i Urazy.

– W nowej odsłonie ubezpieczenia dla dzieci można ubiegać się o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w ciągu 2 lat od wypadku! Natomiast w przypadku nieobecności ucznia w szkole zapewniamy mu korepetycje. W ramach rozszerzenia polisy gwarantujemy również opiekę medyczną i powypadkową dla dziecka, m.in. zabiegi ambulatoryjne czy transport. Jestem przekonana, że wprowadzone zmiany pozwolą posiadaczom polisy na spokojne spędzanie czasu bez zbędnego stresu – dodaje Iwona Debis.

Ubezpieczenie Dziecka Bez Przerwy, które zostało zakupione przed 1 września, odnawia się na starych warunkach. 

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)