Nationale-Nederlanden: Powszechne marzenie o półrocznej przerwie od pracy

0
134

Jak wynika z raportu Nationale-Nederlanden „Długie jutro”, prawie 70% ankietowanych dąży do sukcesu zawodowego, ale jednocześnie dwie trzecie badanych podkreśla potrzebę elastyczności dla zachowania lepszej równowagi w życiu. Co piąty uczestnik badania byłby skłonny zrobić półroczną przerwę w karierze zawodowej, aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poza miejscem zatrudnienia.

– Pracownicy coraz śmielej wyrażają oczekiwania wobec swoich pracodawców, licząc na wsparcie w planowaniu kariery. Nasz raport wskazuje, że za potrzebami pracowników idzie równocześnie troska o zdrowie psychiczne. Coraz więcej z nas boi się negatywnego wpływu pracy na sferę mentalną, a ryzyko wypalenia zawodowego, depresji czy zaburzeń lękowych jest bardzo realne. Dlatego pracodawcy coraz częściej decydują się na wprowadzenie elastycznego czasu pracy, hybrydowego modelu czy dodatku do ubezpieczeń grupowych, zapewniającego opiekę psychologiczną i psychiatryczną – podkreśla Anna Kwiatkowska, menedżerka ds. rozwoju produktów grupowych Nationale-Nederlanden.

Półroczna pauza? Chętnie!

Choć większość badanych jest zadowolona ze swojej pracy (83%) i usatysfakcjonowana z poziomu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym (79%), to ponad połowa respondentów, niezależnie od formy zatrudnienia, z chęcią skorzystałaby z sześciomiesięcznej przerwy w karierze.

Co badani robiliby podczas takiej przerwy w pracy? Raport wskazuje, że wielu dostrzega w takim urlopie nie tylko okazję do oderwania się od codzienności, ale także możliwość regeneracji i realizacji osobistych pasji.

– Kiedy spojrzymy na nasz rynek pracy, zauważymy, że dla dwóch trzecich respondentów półroczna przerwa to nie tylko chwila odpoczynku, ale przede wszystkim czas na przysłowiowe naładowanie baterii. Równie ważna dla uczestników badania jest równowaga między pracą a życiem prywatnym – blisko 40% z nich chciałoby spędzić więcej czasu z bliskimi, a jedna trzecia poświęciłaby taką przerwę na podróże. Wyraźny jest również trend do wykorzystywania pauz w pracy do rozwoju osobistego – nieco ponad jedna piąta badanych chciałaby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a co dziesiąty rozważyłby założenie własnej firmy – dodaje Anna Kwiatkowska.

O badaniu:

Raport „Długie jutro” opracowany na podstawie badania zrealizowanego przez agencję Indiville na zlecenie Grupy NN, bazuje na analizie odpowiedzi 11 585 osób w tym 1102 mieszkanek i mieszkańców Polski. Respondenci w wieku od 18 do 79 lat pochodzą z 11 krajów, w których ubezpieczyciel prowadzi swoją działalność. Badanie ilościowe przeprowadzono za pomocą metody CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) między styczniem a lutym 2023 roku.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)