Nationale-Nederlanden: Praca zdalna oczami Polaków

0
379

40% badanych rodziców wykonujących swoje zadania poza biurem przyznaje, że trudno im je godzić z opieką nad dziećmi. Z kolei blisko 70% respondentów potwierdza, że musi dzielić swoje zastępcze biuro z pozostałymi domownikami. Pomimo tych przeszkód ponad 1/4 ankietowanych deklaruje, że mogłaby pracować w takim trybie na stałe – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden.

Niemal połowa uczestników badania zadeklarowała, że wykonuje swoje zadania poza siedzibą firmy. Dla 1/5 członków tej grupy jest to nowy tryb pracy, a 14% przyznaje, że już wcześniej zdarzało im się pracować w ten sposób. Co dziesiąty stawia się w biurze jedynie w ramach wyznaczonego dyżuru.

Znaczna część ankietowanych ze względu na charakter pracy nie ma możliwości wykonywania swoich obowiązków zdalnie. W regularnym trybie pracuje dziś blisko 40% badanych. Zadania w biurze częściej realizują mężczyźni (44%) niż kobiety (31%). Różnica ta może wynikać przede wszystkim z podziału opieki nad dziećmi, które przez epidemię nie chodzą do szkół i przedszkoli. Badanie wykazało, że ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem korzysta 8% pracowników. W grupie kobiet z tej opcji korzysta 14%, natomiast wśród mężczyzn – 3%.

– Epidemia koronawirusa doprowadziła do realizacji jednego z popularnych scenariuszy kreślonych przez badaczy zajmujących się przyszłością pracy. To, co kiedyś było uznawane za przywilej, dziś stało się normalnością. Konieczność zaadaptowania się do nowych warunków pokazała, że wielu z nas potrafi skutecznie wykonywać swoje zadania również poza siedzibą firmy. Niewykluczone, że obecna sytuacja przyczyni się do znacznego wzrostu liczby osób pracujących zdalnie także w późniejszym okresie  – prognozuje dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzający DELab UW.

25% badanych deklaruje, że bardzo lubi pracować z domu i mogłoby tak realizować swoje obowiązki również po zakończeniu kwarantanny. Podobna grupa respondentów docenia pracę zdalną, choć wolałaby ją wykonywać naprzemiennie z biurową. 10% ankietowanych przyznaje, że nie przepada za tym modelem, choć obecnie jest to jedyna opcja, aby zrealizować służbowe zadania. 24% nie ma możliwości pracy zdalnej.

– Dla osób, które po raz pierwszy zetknęły się z tą formą pracy, jest to pewnego rodzaju test z umiejętności zarządzania czasem pracy, samodzielności i dyscypliny. Wielu pracowników stoi również przed wyzwaniem godzenia obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi. Wśród uczestników przeprowadzonego przez nas badania aż czterech na dziesięciu rodziców wskazywało na trudności w tym zakresie – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Nationale-Nederlanden.

Ponad 40% uczestników badania uważa, że ma wystarczające warunki do pracy w domu, a co czwarty, że są one nawet komfortowe. Jedynie co dziesiąty jest zdania, że home office to uciążliwa forma wykonywania dotychczasowych zadań i stara się ją ograniczyć.

75% ankietowanych przyznaje, że ma do swojej dyspozycji funkcjonalną przestrzeń do wygodnej pracy przy komputerze, tj. siedzisko lub kanapę. Niemal 70% musi jednak dzielić ją z innymi domownikami. Mimo tego 60% uczestników badania wskazuje, że ma możliwość odizolowania się od nich na czas zdalnych spotkań i konferencji. 84% respondentów potwierdza, że ma do dyspozycji własny komputer, a 60% że może pracować na służbowym sprzęcie. Blisko 75% badanych zapewnia, że jest na nim zainstalowane niezbędne oprogramowanie. Większość ankietowanych (81%) pracuje z wykorzystaniem szybkiego i stałego łącza internetowego.

– Dostosowanie się do nowego modelu pracy zależy w dużej mierze od jej charakteru. Osoby, które na co dzień pracowały w zespołach, mogą odczuwać brak interakcji ze współpracownikami, podobnie ci, których praca polegała na budowaniu relacji z klientem. W procesie zmian istotną rolę odgrywają pracodawcy. Istnieje wiele narzędzi, które wspierają współpracowników we wspólnym realizowaniu zadań. Odpowiedzialny pracodawca powinien wyposażyć swoich ludzi w wiedzę i rozwiązania, które ułatwią efektywne zarządzanie w rozproszonym zespole – dodaje Marta Pokutycka-Mądrala.

Co drugi badany zgadza się ze stwierdzeniem, że w czasie kwarantanny pracuje krócej. Taka sama grupa respondentów uważa, że ma więcej czasu na odpoczynek i rozwój własnych zainteresowań. Ponadto 3/4 ankietowanych potwierdza, że nowe technologie i praca zdalna pozwala im bardziej cieszyć się domem i rodziną. Ponad 40% respondentów deklaruje efektywniejszą pracę w czasie izolacji.

– Nowe umiejętności i kompetencje cyfrowe, które nabywamy i rozwijamy w czasie trudnych tygodni, a także nowe praktyki pracy na odległość w firmach bez wątpienia przyśpieszą transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw. W dłuższej perspektywie wpłynie to pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki: do tej pory pod kątem wprowadzania rozwiązań cyfrowych polskie firmy plasowały się pod koniec unijnego rankingu – mówi dr hab. Renata Włoch, koordynatorka DELab UW.

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Nationale-Nederlanden przez Smartscope w pierwszej połowie marca 2020 roku. Badania miały charakter ilościowy i zostały przeprowadzone na próbie 1378 osób. Ankieta została przeprowadzona w wyjątkowej, bezprecedensowej sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 dynamicznie zmieniającej tryb funkcjonowania rodzin i intensyfikującej wykorzystanie technologii. Badanie to, obejmujące dwa pierwsze tygodnie marca, pozwoliło zorientować się w najnowszych tendencjach kształtujących życie codzienne respondentów i ich rodzin związanych z wykonywaniem pracy, opieką nad  dziećmi, zdalną edukacją i komunikacją.

Badanie jest częścią raportu „Rodzina przyszłości” przygotowanego przy współpracy z DELab UW i Fundacją Digital University, który zostanie opublikowany 7 maja 2020 r.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)