Nationale-Nederlanden: Turyści 50+ najbardziej zainteresowani nabyciem polisy podróżnej

0
246

Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden wynika, że blisko 50% ankietowanych całkowicie zrezygnuje w tym roku z wyjazdu. Z pozostałej części respondentów prawie 40% bez względu na znaczną podwyżkę cen zdecyduje się na wczasy. Ponad dwie trzecie badanych planujących urlop w Polsce spędziło lub planuje spędzić w lipcu bądź sierpniu – miesiącach, w których koszty podróży są najwyższe.

– Pomimo zniesienia większości restrykcji i dodatkowych obostrzeń obowiązujących jeszcze w zeszłym roku, zaledwie jeden na dziesięciu uczestników przeprowadzonego przez nas badania, spędził lub planuje spędzić urlop poza krajem, a podobny odsetek jeszcze nie zdecydował  o miejscu odpoczynku. Przyczyna takiej decyzji może leżeć w przekonaniu Polaków, że wakacje w kraju będą dla nich korzystniejsze finansowo. Jednak po wielomiesięcznej obserwacji sytuacji na rynku można założyć, że tegoroczny urlop w Polsce niekoniecznie okaże się tańszy – mówi Mateusz Rostek, menedżer ds. produktów Nationale-Nederlanden.

Z badania wynika, że w czasie podróży respondenci najczęściej doświadczają przykrych sytuacji związanych z odwołanym lotem, zgubionym bagażem oraz niespodziewaną chorobą. Aby uchronić się przed tego typu zdarzeniami, jedna trzecia badanych wykupiła lub planuje wykupić ubezpieczenie turystyczne. Wśród badanych, którzy są zainteresowani posiadaniem dodatkowej ochrony, połowę stanowią osoby w wieku 50–59 lat.

– Na świecie system opieki zdrowotnej funkcjonuje w różny sposób, a nieplanowana wizyta u lekarza zarówno w Polsce, jak i za granicą może nawet kilkukrotnie zwiększyć koszt całego wyjazdu. Dodatkowo, warto pamiętać, że karta EKUZ nie obowiązuje poza Unią Europejską, a także w przypadku leczenia w prywatnych placówkach medycznych – podkreśla Mateusz Rostek. – Dane z naszego  badania pokazują, że dla 56% Polaków kluczową korzyścią płynącą z posiadanego ubezpieczenia turystycznego jest możliwość pokrycia kosztów leczenia, a dla blisko 30% – kosztów szkody wyrządzonej innej osobie, w ramach polisy OC. Ponadto jedna czwarta respondentów docenia poczucie bezpieczeństwa, jakie daje całodobowa ochrona w ramach produktu turystycznego – dodaje.

O badaniu:

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 1–2 lipca 2022 r. na zlecenie Nationale-Nederlanden. W ramach badania ilościowego zrealizowano wywiady przy użyciu techniki CATI na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków (n=1100).

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)