Nationale-Nederlanden zapewnia zdalną obsługę klienta

0
400

Nationale-Nederlanden prowadzi kompleksowe działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość usług w nadzwyczajnej sytuacji, jaką jest epidemia koronawirusa.

Zgodnie z zaleceniami władz związanych z zapobieganiem rozprzestrzenienia się wirusa, firma podjęła decyzję o udostępnieniu zdalnej obsługi klienta. Ze względów bezpieczeństwa część placówek została zamknięta, by ograniczyć liczbę pracowników oraz klientów w otwartych oddziałach. W celu zachowania ciągłości funkcjonowania Nationale-Nederlanden udostępniło szereg narzędzi online do zarządzania polisą. Wszelkie porady i konsultacje odbywają się online lub przez infolinię. Na bieżąco udziela się informacji także poprzez bezpośrednie newslettery oraz na stronie internetowej: nn.pl/zostan-w-domu.

W ramach usługi assistance klienci mogą skorzystać z uproszczonego procesu prediagnostyki w kierunku wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem. Możliwe są także telekonsultacje lekarskie. Z kolei z myślą o przedsiębiorstwach przygotowujących się do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych przygotowano kompleksową ofertę wsparcia online. Spotkania z przedstawicielami Nationale-Nederlanden PTE będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej, a oferta zostanie przedstawiona podczas wideokonferencji lub telefonicznie. Zgodnie z wymogiem ustawy o PPK, zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie programu będzie możliwe w formie elektronicznej.

Natomiast w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, tam, gdzie to możliwe Nationale-Nederlanden wprowadziło pracę zdalną. Wykorzystywane są narzędzia, które umożliwiają zarówno sprzedaż produktów online, jak i skuteczną komunikację zespołów. Firma wspiera pracowników w organizacji pracy zdalnej poprzez webinaria, podcasty oraz forum, na którym dzieli się praktycznymi wskazówkami.

Dla dzieci pracowników, które z powodu epidemii pozostają w domach, przygotowano bezpłatne zajęcia online z udziałem animatorów.

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)