Naukowcy pracują nad optymalnym ubezpieczeniem dla rolników

0
583

Krajowe instytuty badawcze na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) pracują nad stworzeniem kompleksowego ubezpieczenia gospodarstw rolnych. Nowy produkt ma rozwiązać m.in. problem zabezpieczenia na wypadek suszy – informuje „Rzeczpospolita”.

Aleksandra Szelągowska, zastępca dyrektora Departamentu Finansów MRiRW, mówi gazecie, że prowadzone są badania możliwości holistycznego ubezpieczenia całych gospodarstw rolnych. Wyjaśnia, że chodzi o stworzenie takiego produktu ubezpieczeniowego, który pozwoli rolnikowi zmniejszyć ryzyko związane z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i zagwarantuje uzyskanie dochodów. Projekt o nazwie „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu” jest prowadzony przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia, na które 1,5 mln zł wyłożyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest zbadanie czynników motywujących rolników do ubezpieczenia się oraz znalezienie optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 25 lutego, Aleksandra Ptak-Iglewska „Polisy od suszy czekają na badania”:

https://www.rp.pl/…

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)