Nigeria: Ubezpieczycieli zostanie mniej niż połowa

0
420

Coronation Merchant Bank prognozuje, że do czerwca 2020 r. liczba firm ubezpieczeniowych w Nigerii skurczy się z 59 do ok. 25, wskutek wprowadzenia nowych wymogów kapitałowych ustanowionych przez Krajową Komisję Ubezpieczeń (NAICOM).

Chociaż nie ma pewności, jaki dokładnie będzie kształt branży ubezpieczeniowej w Nigerii w połowie przyszłego roku, z obserwacji można wyciągnąć pewne wnioski – zapowiada portal MEIR. Po pierwsze, funkcjonuje tam będzie prawdopodobnie 6–8 liczących się firm ubezpieczeniowych wspieranych z zagranicy, jeśli nie z większościowym udziałem zagranicznym. Mniej więcej tyle samo jest wiodących firm ubezpieczeniowych w całości krajowych. Czyli wśród liderów branży znajdziemy w równej proporcji firmy zagraniczne i lokalne.

Coronation Merchant Bank przeprowadził analizę na próbie 38 z 59 firm ubezpieczeniowych w Nigerii (tych, których dane były wystarczające) i obliczył, jaka będzie ich sytuacja w momencie wprowadzenia reformy, według danych z maja tego roku, kiedy NAICOM ogłosił nowe minimum kapitałowe dla ubezpieczycieli. Tak więc z 38 ubezpieczycieli 37% spełniało nowe wymogi kapitałowe, 25% osiągnęło przynajmniej 75% nowego minimum kapitałowego, podczas gdy 11% spełniało 50% wymogu, a 27% nie było gotowych nawet na spełnienie 50% wymogu kapitałowego. Znaczy to, że część ubezpieczycieli będzie musiała pozyskać kapitał.  Strategiczną konsekwencją reformy dla branży ubezpieczeniowej w Nigerii jest posiadanie od połowy 2020 r. dużo silniejszej bazy kapitałowej, dużo mniejszej liczby firm i potencjał szybkiego wzrostu.

(AC)