NIK kwestionuje zakup udziałów w Pocztowym TUW przez FSUSR

0
148

Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, którego podstawowym zadaniem jest finansowanie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników, marnotrawił część majątku na nieefektywne i nielegalne inwestycje. Jedną z nich był zakup udziałów w Pocztowym TUW – uznała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z kontroli przeprowadzonej w FSUSR.

Do niezgodnych z prawem działań FSUSR Najwyższa Izba Kontroli zaliczyła m.in. objęcie 49,5% udziałów Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (obecnie Agro TUW) za kwotę 27 mln zł. W ocenie NIK dokonany 28 lipca 2017 r. zakup udziałów naruszał konstytucję i był niezgodny z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników. Izba zwróciła uwagę, że zgodnie z rozporządzeniami do wspomnianego aktu Fundusz mógł lokować wolne środki jedynie na rachunkach lokat terminowych w bankach lub kupując papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

(AM, źródło: NIK)