NN Group sfinalizowała przejęcie spółek MetLife w Polsce

0
1228

22 kwietnia Grupa NN ogłosiła zakończenie procesu przejęcia spółek MetLife w Polsce. Było to możliwe dzięki brakowi sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego wobec przeprowadzenia transakcji.

– Dziś długo oczekiwany przez nas dzień. Dzięki tej transakcji wzmacniamy pozycję Grupy na atrakcyjnych rynkach wzrostu, jakimi są Polska i Grecja. W najbliższych miesiącach zintegrujemy działalność MetLife z lokalnymi spółkami NN, co wzmocni potencjał Grupy – powiedział David Knibbe, prezes zarządu Grupy NN. – Łącząc mocne strony obu firm, zobowiązujemy się do poszanowania kompetencji i doświadczeń pracowników obu organizacji oraz postępowania według sprawiedliwych i transparentnych zasad. Jednocześnie będziemy w dalszym ciągu dbać o najwyższą jakość obsługi naszych klientów. Będziemy również pracować na rzecz wzmacniania pozycji Grupy oraz wykorzystywać szanse na rozwój, jakie stwarzają nam te rynki. Witamy pracowników, klientów oraz partnerów MetLife Polska i Grecja. Cieszymy się na naszą wspólną podróż – dodał.

– Dziś rozpoczyna się nasza wspólna podróż, której punktem docelowym są integracja i dalszy rozwój organizacji, z jeszcze mocniejszą pozycją na polskim rynku ubezpieczeń na życie oraz rozbudowaną siecią dystrybucji. To dla nas niezwykle ważny czas. Dlatego chcę zapewnić, że wszelkim naszym działaniom wokół integracji przyświecać będą jak zawsze wartości Grupy NN, czyli troska, przejrzystość oraz zaangażowanie. Jednocześnie w dalszym ciągu będziemy kierować naszą uwagę na klientów i ich potrzeby powiedział Paweł Kacprzyk, prezes zarządu Nationale-Nederlanden TUnŻ.

Paweł Kacprzyk został powołany także na stanowisko prezesa zarządu MetLife TUnŻiR. Jego nominację musi zatwierdzić jeszcze KNF.

Grupa NN ogłosiła zawarcie porozumienia w sprawie nabycia biznesu MetLife w Polsce i w Grecji w lipcu ubiegłego roku. Wartość transakcji oszacowano na 584 milionów euro. Przejęcie ma wzmocnić pozycję NN Group na rynku ubezpieczeń na życie oraz emerytalnym w Polsce. W naszym kraju udział NN w rynku ubezpieczeń na życie wzrośnie z 8% do 12%, z łącznym przypisem składki brutto na poziomie około 500 mln euro rocznie. Ponadto skala dystrybucji zostanie znacznie poszerzona dzięki dołączeniu 1200 doradców oraz zewnętrznym partnerstwom.

W grudniu 2021 r. NN Group ogłosiła, że uzyskała od Komisji Europejskiej zgodę na przejęcie w obu krajach i pozostało jej już tylko uzyskanie odrębnych zgód od polskich i greckich organów regulacyjnych. Proces przejęcia działalności MetLife w Grecji został zakończony 31 stycznia tego roku. W Polsce stało się to 22 kwietnia, po tym jak 14 kwietnia brak sprzeciwu wobec transakcji wyraziła KNF.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl