PZU zwiększa swoje zaangażowanie w przedsięwzięcia ESG

0
222

PZU podpisał umowę finansowania czterech nowych farm wiatrowych. Właścicielem inwestycji jest DIF Capital Partners. Grupa przeznaczy prawie 220 mln zł na budowę 54 turbin o zainstalowanej mocy 108 MW. Ponadto ubezpieczyciel dołączył do grona instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa na rzecz realizacji środowiskowych aspektów Celów Zrównoważonego Rozwoju, w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Wsparcie rozwoju sektora energii odnawialnej i dołączenie do Partnerstwa są jednymi z kluczowych elementów strategii ESG PZU na lata 2021–2024, której celem są m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej czy wspieranie transformacji klimatyczno-energetycznej kraju.

– Grupa PZU wspiera najważniejszą od dziesięcioleci zmianę w polskiej gospodarce, jaką jest transformacja energetyczna. Wraz z najnowszą inwestycją przeznaczyliśmy już blisko 420 mln zł na rozwój lądowej energetyki wiatrowej, a kolejnych 300 mln zł ulokowaliśmy w obligacjach powiązanych z ratingiem ESG. Zachęcamy również naszych klientów i partnerów biznesowych do zielonej energii, m.in. oferując im unikatowe na rynku ubezpieczenia instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez 4 spółki celowe, których sponsorem jest fundusz inwestycyjny DIF Capital Partners. Finansowanie przedsięwzięcia, oprócz PZU (216,7 mln zł), zapewniają DNB Bank i Santander Bank Polska, a łączna kwota senioralnego finansowania terminowego wynosi 475 mln zł. Farmy wiatrowe powstaną w Pruszczu i Markowicach w województwie kujawsko-pomorskim oraz w Wyszkach i Piaskach w województwie wielkopolskim – dwie z nich rozpoczną produkcję energii w III kw. 2022 roku, a dwie kolejne w I kw. 2023 r. Farmy będą w stanie wytworzyć w ciągu roku taką ilość zielonej energii, która mogłaby zasilić 156 tys. gospodarstw domowych.

PZU członkiem „Razem dla środowiska”

Ostatnio PZU dołączył też do grona firm, izb gospodarczych, instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych, jednostek administracji publicznej, centralnej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych zrzeszonych w Partnerstwie SDGs „Razem dla środowiska”. Celem inicjatywy jest dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz działania z poszanowaniem środowiska naturalnego. PZU deklaruje współpracę przede wszystkim w obszarze działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

– Włączenie się w działania Partnerstwa to dla nas naturalny krok w realizacji strategii ESG „Rozwój w równowadze”, będącej częścią nowej strategii całej Grupy PZU na lata 2021–2024. Sektor finansowy, w tym ubezpieczeniowy, odgrywa kluczową rolę w procesie przestawiania polskiej gospodarki na tryb niskoemisyjny, odporny klimatycznie i zrównoważony – zarówno pod względem dokonywanych inwestycji, jak i obejmowanego ryzyka. Jako lider rynku ubezpieczeń chcemy wyznaczać nowe standardy w obszarze zrównoważonego rozwoju i współpracować z innymi podmiotami, by wspólnie wypracować najlepsze praktyki w tym zakresie – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

Partnerstwo SDG’s „Razem dla środowiska” zostało powołane przez UNEP/GRID-Warszawa w 2016 roku i jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Wcześniej, w lutym 2022 roku PZU przystąpił do programu Climate Leadership realizowanego również przez UNEP/GRID-Warszawa, w ramach którego pracuje nad swoim konkretnym zobowiązaniem dotyczącym zmniejszenia presji klimatycznej wynikającej z działalności firmy. 

Strategia ESG

Zaangażowanie w rozwój sektora OZE oraz w Partnerstwo to istotne elementy realizacji strategii ESG Grupy PZU na lata 2021–2024 „Rozwój w równowadze”, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej działalności własnej do 2024 roku. Od jej ogłoszenia rok temu ubezpieczyciel włączył się w szereg projektów wiatrowych onshore, angażując w ich finansowanie w sumie już blisko 420 mln zł. PZU przystąpił też do porozumienia zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wdrożył też nowatorskie ubezpieczenia przeznaczone specjalnie dla indywidualnych i korporacyjnych właścicieli urządzeń i instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych. TFI PZU wprowadził zaś do oferty funduszy pasywnych fundusz inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, pozwalający każdemu inwestować w indeks wiodących na świecie spółek z branży OZE. Ponadto w ramach „Rozwoju w równowadze” spółki grupy docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, ograniczały zużycie wielu zasobów (m.in. energii, paliw, wody), a także zwiększały udział samochodów hybrydowych oraz elektrycznych w firmowych flotach. PZU planuje, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się też jego kooperanci i partnerzy biznesowi, a do roku 2050 także klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: PZU)