NN Life & Pensions przejęło życiowy biznes ABN AMRO Verzekeringen

0
1073

NN Group, ABN AMRO Bank i ich spółka joint venture ABN AMRO Verzekeringen (AAV) sfinalizowały sprzedaż biznesu życiowego tej ostatniej na rzecz Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV (NN Life&Pensions). Zamknięcie transakcji było możliwe dzięki spełnieniu zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych.

AAV to wspólne przedsięwzięcie NN Group (51%) i ABN AMRO Bank (49%), które dostarcza produkty i usługi ubezpieczeniowe ponad milionowi klientów detalicznych i korporacyjnych. NN Life&Pensions nabyło 100% ABN AMRO Levensverzekering NV (AAL) od AAV za 253 mln euro.

AAL zostanie zintegrowana z NN Life&Pensions. Po transakcji skoncentruje się na działalności majątkowej i brokerskiej. ABN AMRO Bank i NN Group zgodziły się na przedłużenie swojej współpracy w ramach AAV o 5 lat, do 2038 r., jeśli zostaną spełnione pewne zwyczajowe kryteria dotyczące wyników. 

(AM, źródło: NN Group)