Nowa odsłona Pakietu 4 KĄTY

0
229

Pakiet 4 KĄTY to nowa, udoskonalona wersja cenionego przez klientów i pośredników ubezpieczenia domów i mieszkań, oferowanego przez Wiener. Odpowiadając na potrzeby rynku, ubezpieczyciel dodał wariant all-risk oraz uzupełnił ubezpieczenie o kilka nowych, istotnych elementów.

Na uwagę zasługuje holistyczne podejście do ochrony ubezpieczeniowej, pozwalające zabezpieczyć na jednej polisie wiele rozmaitych ryzyk.

Coraz więcej Polaków stawia na pakiety

Wciąż pewien odsetek Polaków, ubezpieczając nieruchomość, poprzestaje na najprostszej ochronie wymaganej przez bank, jednak coraz większa grupa decyduje się na znacznie szerszą ochronę.

W badaniach konsumenckich wykonanych na zlecenie Wiener w czerwcu 2021 r. do najczęściej wskazywanych powodów rozszerzenia zakresu ubezpieczenia należą:

  • chęć zadbania o większe poczucie bezpieczeństwa (45%),
  • obawa przed sytuacjami, które mogą się zdarzyć, a ubezpieczenie ich nie pokrywało (34%),
  • zachęta agenta ubezpieczeniowego (30%).

54% badanych uważa, że kompleksowe pakiety ubezpieczeń pozwalają na łatwiejsze zarządzanie ubezpieczeniami (35% nie ma opinii w tej kwestii, a 10% jest przeciwnego zdania). Blisko połowa respondentów myśli, że pakietowe ubezpieczenia są tańsze od tych zawieranych pojedynczo.

Badania potwierdziły nasze obserwacje. Coraz większa liczba klientów Wiener decyduje się na ofertę pakietową, gdzie jeden produkt odpowiada na różne potrzeby – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, kierownik Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w Wiener.

Pakiet 4 KĄTY jest zbudowany na bazie czterech filarów, na które składają się: ubezpieczenie mienia, assistance, zdrowie, OC i ochrona prawna.

Proklienckie podejście do ubezpieczenia mienia

W wartości odtworzeniowej ubezpieczyciel obejmie ochroną budynki młodsze niż 40 lat lub starsze, pod warunkiem uprzedniego przejścia generalnego remontu.

Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w wariancie „wszystkie ryzyka” Wiener nie wymaga zaświadczeń o przeglądach okresowych w budynkach do 40 lat.

To znacznie przyśpiesza proces likwidacji szkód – wyjaśnia Agnieszka Włodarska-Poloczek. – Zdecydowaliśmy się również na inne proklienckie udogodnienia.

W ubezpieczeniu mienia nie stosujemy konsumpcji sumy ubezpieczenia, nie wprowadziliśmy też limitów odpowiedzialności na mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, połączonych bezpośrednio z mieszkaniem lub budynkiem mieszkalnym – uzupełnia ekspertka.

Ochroną może być objęty dom letniskowy oraz budowle przy nim, takie jak altany, baseny czy lampy ogrodowe.

Wiener ubezpiecza zewnętrzne elementy stałe, takie jak kamery i klimatyzatory, stacjonarny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny (również wypożyczony), ruchomości domowe w czasie przeprowadzki, mienie specjalne, takie jak broń, antyki, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie czy biżuteria o wartości jednostkowej powyżej 5 tys. zł.

Ochrona dla OZE

Klienci inwestujący w źródła energii odnawialnej mogą ubezpieczyć systemy słoneczne bez limitu.

Ponosimy koszty czyszczenia powierzchni systemów słonecznych zanieczyszczonych w wyniki pożaru, dymu i sadzy, wybuchu, wiatru lub aktu terroru, gdy wydajność systemu spadła minimum o 20% – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek.

Wiener zapłaci też podwyższony rachunek za energię elektryczną, jeśli zaistnieje konieczność dokupienia energii na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru systemu słonecznego.

Telemedycyna, kleszcz i opinia medyczna

Istotnej rozbudowie uległa oferta zdrowotna. Oprócz kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków czy rehabilitacji ubezpieczyciel oferuje także pokrycie kosztów leczenia następstw ukąszenia przez kleszcza, wykonanie specjalistycznej opinii medycznej w ośrodkach na całym świecie, a także konsultacje telemedyczne lekarza rodzinnego i pediatry.

Ubezpieczenia zdrowotne i osobowe to po pierwsze bardzo istotny element strategii całej grupy VIG, do której należy Wiener. Po drugie, widzimy też coraz większe zainteresowanie usługami takimi jak telemedycyna. To coś, z czego nasi klienci bardzo chętnie korzystają i czego potrzebują – uzupełnia Agnieszka Włodarska-Poloczek.

Assistance nie tylko w domu, ale też w cyberprzestrzeni

Wiener rozbudował klasyczne domowe assistance o pomoc w razie awarii lub wypadku na rowerze czy urządzeniu transportu osobistego.

Innowacyjnym dodatkiem jest asysta informatyczna i w cyberprzestrzeni, np. w przypadku włamania na konto w mediach społecznościowych.

Klienci otrzymują również wsparcie techniczne w razie awarii sprzętu RTV, AGD i PC.

OC w życiu prywatnym nawet do 1 mln zł bez zgody centrali

W razie spowodowania szkód ubezpieczony może także skorzystać z ochrony prawnej oraz ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. To ostatnie ubezpieczenie z sumą gwarancyjną aż do 1 mln zł bez zgody centrali klient może zawrzeć także wtedy, jeśli nie ubezpiecza majątku.

OC w życiu prywatnym domyślnie obowiązuje na terenie Europy, ale można je rozszerzyć na cały świat (z wyjątkiem USA i Kanady). Ubezpieczyciel weźmie też odpowiedzialność za szkody związane z użyciem broni palnej czy z pilotowaniem dronów.

– Klienci Wiener mogą również skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, które jest jeszcze stosunkowo mało popularne na polskim rynku, ale okazuje się bardzo pomocne, jeśli ktoś ma problemy prawne związane z nieruchomością albo spowoduje wypadek jako pieszy lub użytkownik roweru czy UTO – wyjaśnia Agnieszka Włodarska-Poloczek.

Czytelne o.w.u. i spersonalizowana taryfikacja

Dużym ułatwieniem zarówno dla pośredników, jak i dla klientów są podpowiedzi właściwych sum ubezpieczenia, co pozwala zminimalizować ryzyko niedoubezpieczenia. Kalkulator pozwala w szybki i czytelny sposób przygotować spersonalizowaną ofertę, a potem ją błyskawicznie modyfikować.

Pakiet 4 KĄTY to nie tylko udoskonalone zakresowo i przedmiotowo o.w.u., ale także nowa jakość, jeśli chodzi o wizualizację informacji i prostotę języka. Od strony technicznej istotnym zmianom uległy metody taryfikacji, które teraz są znacznie bardziej zindywidualizowane.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma dwóch takich samych klientów. Produkt ubezpieczeniowy powinien być dokładnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań konkretnej osoby. Zależało nam też na tym, żeby odpowiedzieć na bardzo różne potrzeby i ryzyka na jednej polisie, łącząc to z prostotą zawarcia ubezpieczenia. Także cena jest dopasowana do konkretnych ryzyk danego ubezpieczonego – tłumaczy Agnieszka Włodarska-Poloczek.

Nowoczesne produkty ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej rozbudowane. Największym wyzwaniem wydaje się to, żeby klient miał świadomość, co dokładnie kupił oraz z jakich świadczeń może w różnych sytuacjach skorzystać.

Dobrze więc, gdy czytelne i dobrze zwizualizowane ogólne warunki będą uzupełnione profesjonalnym doradztwem pośrednika ubezpieczeniowego, który wyjaśni, jak pakietowe ubezpieczenie działa w praktyce.

Aleksandra E. Wysocka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here