Nowe Agrocasco w Agro TUW

0
185

30 maja Agro TUW wprowadziło nową kompleksową ofertę ubezpieczenia sprzętu rolniczego Agrocasco: kombajnów, ciągników rolniczych, ładowarek rolniczych, pras zbierająco-kostkujących oraz innych maszyn niezbędnych do przeprowadzania prac polowych.

W ofercie dostępne są trzy rodzaje ochrony:

  1. Wariant Podstawowy – wszelkie zdarzenia niezależne od woli ubezpieczonego lub osoby wykonującej prace na jego rzecz i uprawnionej do korzystania ze sprzętu rolniczego z wyłączeniem opisanych w OWU zdarzeń.
  2. Wariant Rozszerzony – zdarzenia ubezpieczeniowe objęte ochroną w opcji podstawowej oraz  kradzież sprzętu rolniczego lub jego części (z miejsca ubezpieczenia i spoza miejsca ubezpieczenia).
  3. Wariant Pełny – zdarzenia ubezpieczeniowe objęte ochroną w opcji rozszerzonej oraz awaria sprzętu rolniczego, stała gwarantowana suma ubezpieczenia dla sprzętu rolniczego do 3 lat, zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, zwrot kosztów wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego, zwrot kosztów holowania i parkowania sprzętu rolniczego do czasu wykonania oględzin, zwrot kosztów wezwania serwisu w przypadku zatrzaśnięcia lub zagubienia kluczyków w sprzęcie rolniczym.

Ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie pęknięcia lub stłuczenia szyb, ogumienia sprzętu rolniczego, ubezpieczenie płodów rolnych w transporcie. Dopełnieniem ochrony jest OC zabezpieczające interes finansowy operatora maszyny rolniczej, który spowodował szkody w mieniu osób trzecich w związku z usługowym wykorzystaniem sprzętu rolniczego, oraz NNW operatora maszyny rolniczej.

(AM, źródło: Agro TUW)