Nowe auta najczęściej ubezpieczają PZU SA, Ergo Hestia i Allianz

0
572

Z analizy rynku ubezpieczeń dla nowych samochodów sprzedawanych w Polsce, przeprowadzonej przez IBRM Samar wynika, że zaledwie trzy zakłady kontrolują ponad dwie trzecie tego sektora.

Według analizy przeprowadzonej w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dotyczące rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony w okresie styczeń–listopad 2020 roku 68% tego rynku kontrolują PZU SA, Ergo Hestia i Allianz. Pierwsze z towarzystw legitymuje się udziałem na poziomie 32,9%, natomiast dwa pozostałe – odpowiednio 18,6% i 16,4%. Z kolei trzy kolejne firmy – Warta, Compensa i Generali – posiadają udziały przekraczające 5% (odpowiednio: 7,6%, 7,2% i 5,4%). Oznacza to, że ta szóstka kontroluje ponad 88% rynku.

W przypadku samochodów osobowych czołowymi ubezpieczycielami są PZU, Ergo Hestia i Allianz (33%, 18,8% i 17,4%). W segmencie samochodów dostawczych są to PZU SA, Ergo Hestia i Compensa (32%, 17,3% oraz 10,2%). Natomiast w segmencie marek premium na czele plasuje się Allianz (32,8%), przed PZU SA i Ergo Hestią (27% i 19,8%).

Więcej:
samar.pl z 18 grudnia, Michał Hadyś „Rynek ubezpieczeń w Polsce – IBRM Samar sprawdza”:
https://www.samar.pl/__/3/3.a/11064…

(AM, źródło: samar.pl)