Zarządca stołecznego Mariotta chce 40 mln zł za straty w wyniku lockdownów

0
1724

Spółka LIM, właściciel i zarządca budynku hotelu Marriott przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, żąda od zakładu, który udziela jej ochrony w ramach ubezpieczenia od utraty zysków (BI), ponad 40 mln zł odszkodowania w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią Covid-19. Ten na razie odmawia. Inne firmy też występują z podobnymi roszczeniami – informuje WP.pl.

Roszczenie do ubezpieczyciela za straty poniesione przez Mariotta (np. z tytułu czynszów) zostało złożone 29 kwietnia. Zakład odmówił, powołując się na wyłączenie w umowie ubezpieczenia dotyczące działania organów administracji. Argumentował również, że nie doszło do wystąpienia szkody rzeczowej w ubezpieczonym mieniu oraz interwencji władz w miejscu ubezpieczenia lub jego obrębie.

Przedstawiciel spółki zarządzającej hotelem zaznacza, że jej prawnicy oraz broker twierdzą, iż ubezpieczony ma prawo do odszkodowania. W reklamacji LIM podnosi, że stan epidemii i związane z nim zakazy stanowią zdarzenie losowe objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie „Klauzuli władz publicznych”. A zdarzenia w niej określone są objęte ochroną bez względu na to, czy szkody rzeczowe wystąpiły, czy też nie.

Więcej:
WP.pl z 23 grudnia, Mariusz Gierszewski „Koronawirus. Warszawski Marriott chce odszkodowania za lockdown”
https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-warszawsk…

(AM, źródło: WP.pl)