Nowe wymogi dla przewoźników drogowych

0
524

Od 21 maja wchodzą w życie nowe wymagania Pakietu Mobilności dla przedsiębiorców realizujących międzynarodowe przewozy pojazdami do 3,5 tony. Pojazdy takie stanowią ponad 70% wszystkich samochodów ciężarowych zarejestrowanych w kraju. Wśród najważniejszych zasad, które muszą spełniać przewoźnicy, jest posiadanie zdolności finansowej. Jednym z kryteriów potwierdzających spełnienie tego warunku jest polisa OC zawodowej przewoźnika drogowego.

– Ponad 50% firm transportowych zarejestrowanych w Polsce realizujących przewozy towarowe funkcjonuje jako indywidualne działalności gospodarcze. Również dlatego nowe wymagania Pakietu Mobilności mogą stanowić dla nich dodatkowe problemy. Rynek ubezpieczeniowy oferuje jednak rozwiązania pomagające przedsiębiorcom w spełnieniu wymagań wynikających z unijnej dyrektywy, bez względu na to, jaki segment rynku reprezentują. Takie produkty posiadamy także w naszej ofercie – komentuje Katarzyna Miecińska, specjalista ds. Klienta Biznesowego CUK Ubezpieczenia.

W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy, których dotyczą zmiany, będą zobowiązani do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez osobę upoważnioną. Konieczne stanie się wykazanie zdolności finansowej rozumianej jako dysponowanie kapitałem i rezerwami o łącznej wysokości co najmniej 1800 euro na pierwszy wykorzystywany pojazd oraz 900 euro na każdy kolejny środek transportu. Aby potwierdzić zdolność finansową, możliwe będzie także – jeżeli organ wydający zezwolenie wyrazi na to zgodę – przedstawienie gwarancji bankowej albo ubezpieczenia, w tym polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (OCZPD) wraz z OWU. Jedynie przewoźnicy, którzy na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie są zobowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań, będą mogli udokumentować swoją zdolność finansową za pomocą ubezpieczenia czy gwarancji bankowej bez konieczności wyrażania zgody organu wydającego zezwolenie.

– Polisa OC zawodowej przewoźnika drogowego zgłoszona jako udokumentowanie wymogu zdolności finansowej musi zawsze zabezpieczać pojazdy zgłoszone do zezwolenia. W tym przypadku należy również zwrócić uwagę na ograniczenia kwot określonych w rozporządzeniu. Oznacza to, że kiedy polisa zawiera informację o liczbie pojazdów, to tylko taka liczba będzie w myśl przepisów objęta zabezpieczeniem – podkreśla Katarzyna Miecińska.

Nieobowiązkowa, ale konieczna

Polisa OCZPD to ochrona skierowana do przewoźników drogowych dysponujących ważną licencją/zezwoleniem lub ubiegających się o dokumenty pozwalające na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób. Pomimo zdefiniowania odpowiedzialności prawnej przewoźników w krajowym prawie przewozowym oraz konwencji CMR (w przypadku przewozów międzynarodowych) jest ona ubezpieczeniem dobrowolnym. Jednak umieszczenie przez ustawodawcę polisy jako jednego z kryteriów potwierdzających zdolność finansową przewoźnika powinno uświadamiać, jak ważną rolę odgrywa ona nie tylko dla wiarygodności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju firm tego sektora.

– Podstawowym celem polisy OC zawodowej przewoźnika drogowego jest ochrona przed roszczeniami finansowymi i zobowiązaniami powstałymi w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego profesji przewoźnika drogowego. Jest to także jedna z możliwości potwierdzenia unijnych wymagań dotyczących wiarygodności finansowej. Warto zdać sobie sprawę, że polisa OCZPD ma także więcej korzyści niż np. gwarancja bankowa. Wraz z ochroną OC Przewoźnika Drogowego i innymi ubezpieczeniami korporacyjnymi jest bowiem kluczowym elementem skutecznego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie transportowym – dodaje Katarzyna Miecińska.

(AM, źródło: Brandscope)