VIG wspiera zbiórkę PIU na rzecz ukraińskich szpitali

0
465

Polskie firmy ubezpieczeniowe należące do Vienna Insurance Group wsparły szpitale w Ukrainie w ramach inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń #PIUdlaUkrainy. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup materiałów medycznych, które Izba przetransportuje bezpośrednio do ukraińskich szpitali.

Jest to kolejny krok pomocy, którą firmy VIG udzielają Ukrainie w związku z wybuchem wojny. W ramach wsparcia grupa zapewniła potrzebującym przyjaciołom z ukraińskich spółek transport z polsko-ukraińskiej granicy oraz zakwaterowanie, pomoc medyczną i psychologiczną, a także wsparcie w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb. W ramach wewnętrznych inicjatyw wszystkie spółki zorganizowały również zbiórki potrzebnych produktów.

Pracownicy VIG aktywnie angażują się w wolontariat na rzecz osób dotkniętych wojną. Firmy nie tylko zapewniają im pełnopłatny dzień wolny na wolontariat, ale także wspierają realizację ich pomysłów, przeznaczając fundusze na wybrane organizacje, by zwiększyć skalę działania.

Dołączając do inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń, VIG solidaryzuje się z całym rynkiem ubezpieczeniowym, który ruszył na pomoc ukraińskim potrzebującym.

(AM, źródło: VIG)