Nowoczesne leczenie dzięki polisom komplementarnym

0
301

Liczba leków i wyrobów medycznych bazujących na innowacyjnych technologiach medycznych w procesie leczenia rośnie z dnia na dzień. Poważnym problemem jest jednak ich dostępność dla statystycznego Polaka – medykamenty te są bowiem bardzo drogie, a co gorsza, często nie obejmuje ich publiczne finansowanie. Rozwiązanie tego problemu mogą być komplementarne polisy zdrowotne.

Europejska Agencja Leków (EMA) cały czas dopuszcza w procedurze centralnej nowe, lepsze leki do obrotu w Unii Europejskiej, a więc także i w Polsce. Jednak nie wszystkie z tych leków uzyskują finansowanie ze środków publicznych NFZ czy Ministerstwa Zdrowia, a nawet coraz więcej z nich takiego finansowania nie uzyskuje: w 2012 r. nie refundowano w Polsce 256 technologii lekowych, które zostały zarejestrowane w UE, natomiast w 2019 r. – już 880.

Laven chce uzupełnić lukę

Rozwiązaniem problemu braku finansowania nowoczesnych metod leczenia mogłoby być wprowadzenie polis komplementarnych do polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Taką propozycję ma firma Laven, funkcjonująca jako agent ubezpieczeniowy AWP P&C Oddział w Polsce (Mondial Assistance). Spółka, która powstała, aby uzupełnić rynek ubezpieczeń w Polsce, została utworzona przez grupę ekspertów z rynku ubezpieczeń, medycyny i IT. Bezpieczeństwo finansowe oraz obsługę wypłaty roszczeń zapewnia jej międzynarodowa firma reasekuracyjna i ubezpieczeniowa Sirius Group. Misją Laven, na czele której stoi Piotr Karda, w przeszłości m.in. członek zarządu ds. sprzedaży InterRisk oraz Allianz, jest dostarczenie klientom dostępu do nowoczesnych technologii medycznych.

Dostęp do 123 technologii medycznych

Realizacja tego celu ma być możliwa dzięki opracowanym przez firmę trzem polisom komplementarnym, obejmującym nowoczesne leki i wyroby medyczne stosowane we wskazaniach medycznych zgodnie z rejestracją w UE, które nie są finansowane ze środków publicznych. Częścią wspólną polis są protezy bioniczne rąk i nóg, a także druga opinia medyczna z wiodących klinik na świecie i teleporady lekarzy pierwszego kontaktu. Żadna z oferowanych w ramach polis technologia medyczna nie jest dostępna dla osób, które posiadają podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Cena polis komplementarnych dla średniej wieku w grupie 40 lat to od 31,4 zł za pakiet podstawowy do 83,3 zł za pełny pakiet zawierający 123 technologie medyczne, w tym 40 technologii onkologicznych.

Adaptacja do potrzeb pracowniczych

Ubezpieczenia komplementarne mogą być dostosowane do potrzeb pracowników poszczególnych przedsiębiorstw. Lista nowoczesnych leków i wyrobów medycznych może być też dostosowana do wielkości środków, jakimi dysponuje nie tylko pracodawca, ale i pracownicy, gdyż występuje możliwość współpłacenia za poszerzony pakiet. Co więcej, skalowalny zakres polis komplementarnych może dotyczyć wybranych zakresów zdrowotnych czy grup chorób występujących w młodszych lub starszych przedziałach wiekowych. Wykorzystując model aktuarialny, Laven może dostosować zakres polisy do zasobności portfela lub potrzeb grupy pracowników danego przedsiębiorstwa.

Nowy typ polis będzie miał wpływ na posiadających wyłącznie powszechne ubezpieczenie zdrowotne NFZ. Osoba, która jest objęta produktem komplementarnym, cały czas płaci i będzie płacić podstawową składkę zdrowotną, ale w przypadku zachorowania skorzysta z polisy i ujętych tam technologii medycznych, a nie z opieki finansowanej przez płatnika publicznego.

(AM, źródło: Laven)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here