NSA rozstrzygnie spór o podatek od składki wypłacanej za granicę

0
742

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że składki ubezpieczeniowe płacone za granicę w Polsce muszą zostać opodatkowane 20% CIT. WSA uznał bowiem, iż usługi ubezpieczeniowe są bowiem podobne do umów gwarancji i poręczeń – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Ze względu na to, że istnieje już odmienny wyrok w podobnej sprawie, sprawą zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny.

„DGP” zwraca uwagę, że rozstrzygnięcie sądu jest diametralnie odmienne od styczniowego orzeczenia WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 655/19), który powołując się na m.in. przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej uznał, iż ubezpieczenie nie jest świadczeniem podobnym do gwarancji, gdyż we wspomnianym akcie dokonano wyraźnego rozróżnienia tych dwóch umów. WSA w Poznaniu znał treść tego wyroku, ale orzekł inaczej. Sprawa, w której zapadł wyrok, dotyczyła spółki oferującej ubezpieczenia GAP przygotowane przez ubezpieczyciela z siedzibą we Francji. Firma wystąpiła o podatkową interpretację indywidualną, gdyż chciała się upewnić, że nie będzie zobowiązana do zapłacenia 20% podatku u źródła od wynagrodzenia płaconego francuskiemu zakładowi. Tymczasem dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o sygn. akt 0111-KDIB1-2.4010.371. 2019.2.SK uznał, iż ubezpieczenia mają podobny charakter do gwarancji, a zatem należy zapłacić CIT. To stanowisko podtrzymał WSA w Poznaniu wyrokiem z 7 sierpnia 2020 r. sygn. akt. I SA/Po 87/20. „DGP” zwraca uwagę, że oba różniące się od siebie wyroki są nieprawomocne, dlatego też ostateczny werdykt wyda Naczelny Sąd Administracyjny. 

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 13 sierpnia, Agnieszka Pokojska „Podatek u źródła wciąż niepewny przy usługach ubezpieczeniowych”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57340,13

 (AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)