O najnowszych modelach katastroficznych na seminarium Aon

0
1178

W Warszawie 11 kwietnia 2024 roku odbyło się wydarzenie o znaczeniu międzynarodowym – „Impact Forecasting’s Natural Catastrophe Modelling Seminar for Poland”, zorganizowane przez Aon. Spotkanie zgromadziło blisko 70 ekspertów, w tym delegatów z wielu firm reasekuracyjnych oraz licznych zakładów ubezpieczeń, co podkreśla wagę tej konferencji dla sektora.

Gospodarzem merytorycznym wydarzenia był Impact Forecasting, zespół należący do Aon, który specjalizuje się w tworzeniu modeli katastrof naturalnych, oferując przedsiębiorstwom narzędzia do analizy finansowych konsekwencji kataklizmów i pogłębienia zrozumienia związanych z nimi ryzyk. Eksperci z Impact Forecasting, działając z pięciu globalnych biur – w Pradze, Londynie, Chicago, Singapurze i Bangalore – opracowują zaawansowane modele dla różnorodnych zjawisk katastroficznych, od powodzi i trzęsień ziemi, przez burze z gradobiciem, po pożary buszu i ryzyka stworzone przez człowieka, jak i terroryzm.

Centralnym punktem programu była prezentacja najnowszej edycji modelu oceny ryzyka powodziowego dla Polski, czyli Impact Forecasting Poland Flood Model v. 3.0. Charakteryzujący się podwyższoną rozdzielczością terenu model zapewnia bardziej szczegółowe analizy skutków powodzi, co umożliwia precyzyjniejsze planowanie działań zapobiegawczych i reagowania na katastrofy.

Nowością w modelu jest rozbudowany moduł analizy zagrożeń, który oprócz tradycyjnych powodzi rzecznych obejmuje również zjawiska nagłych powodzi błyskawicznych spowodowanych intensywnymi opadami deszczu.

Model został również wzbogacony o najnowsze zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jak te niedawno wdrożone na Odrze w Raciborzu Dolnym i wielu innych miejscach. Te zmiany pozwalają na dokładniejszą ocenę potencjalnych strat, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem.

Te ulepszenia modelu nie tylko zwiększają jego dokładność, ale również dostosowują go do nowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i coraz częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Model staje się zatem wartościowym narzędziem zarówno dla branży ubezpieczeniowej, jak i dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Źródło zdjęcia: Gazeta Ubezpieczeniowa

W kontekście Europy Środkowo-Wschodniej problem niedostatecznego ubezpieczenia szkód powodziowych jest nadal aktualny. Dane z ostatniej dekady opracowane przez zespół Catastrophe Insight firmy Aon wskazują, że znacząca część strat w regionie nie była objęta ochroną ubezpieczeniową. Na przykład na Słowacji odnotowano 75% niepokrytych strat, w Polsce 80%, a na Węgrzech aż 89%. Za to w Austrii wskaźnik ten wynosił 33%, w Niemczech 50%, a w Czechach 67%.

Statystyki eksponują poważne ryzyko finansowe, przed którym mogą stanąć zarówno indywidualni obywatele, jak i przedsiębiorstwa. Zwiększenie efektywności modeli ryzyka, takich jak Impact Forecasting flood model for Poland, ma kluczowe znaczenie dla lepszego rozumienia i zarządzania ryzykiem powodziowym, co może przyczynić się do redukcji luki ubezpieczeniowej w przyszłości.

Szczegółowa relacja z seminarium ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” 29 kwietnia 2024 roku.

Aleksandra E. Wysocka