O nowej postpandemicznej solidarności na VIII Kongresie PIU

0
280

20 października w Sopocie rusza ósma edycja Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Pandemia, która sprawiła, że tradycyjne spotkanie branży ubezpieczeniowej odbędzie się po blisko dwuletniej przerwie, postawiła przed branżą wiele nowych wyzwań. I to one będą wiodącym tematem Kongresu, który przebiegać będzie pod hasłem „Nowa postpandemiczna solidarność”.

W najnowszym tekście na blogu PIU Marcin Tarczyński, Agnieszka Durska, Paweł Sawicki i Mariusz Kuna zwracają uwagę, że pandemia pokazała, iż branża potrafi szybko przeorganizować swoją pracę. „Współpraca z regulatorem i nadzorcą pozwoliła na tak szybkie wprowadzanie zmian. Błyskawicznie powstały rekomendacje działań proklienckich. Złagodzenie zapisów AML umożliwiło zdalną identyfikację klientów, co miało ogromne znaczenie dla podpisywania umów życiowych. Umożliwiono klientom rozkładanie składek na raty bez dodatkowych opłat, umożliwiono prolongatę składek. Powstawały nowe produkty, rozszerzano zakres tych istniejących. (…) Takie poruszenie jednak nie byłoby możliwe, gdyby pracownicy i partnerzy w branży czuli się niepewnie. Utrzymanie miejsc pracy, dbałość o pracowników i partnerów były niezwykle istotne” – czytamy. Dlatego na Kongresie PIU jego uczestnicy będą zastanawiać się,  co zostało z uczestnikami rynku po pandemii i jak to przełoży się na relacje z klientami.

Inflacja szkodowa i wyzwania związane z technologią

Jednym z głównych akcentów podczas sopockiego spotkania będzie tzw. inflacja szkodowa w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych. Rosną ceny napraw pojazdów, a co za tym idzie, koszty odszkodowań dla poszkodowanych. Podczas VIII Kongresu PIU uczestnicy będą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, z czego wynika inflacja szkodowa i jakie może mieć ona przełożenie na polskich kierowców.

Nie zabraknie też spojrzenia na postpandemiczne wyzwania z perspektywy wyzwań technologicznych. „W pandemii udało się całkowicie zdalnie opracować standard chmury. To ważny benchmark dla całej branży. Ale to nie koniec prac. Ubezpieczenia zdigitalizowały się, ale czy będą odporne na zagrożenia cyfrowego świata? Przed nami kolejne regulacje europejskie, które mają to ryzyko nazwać i zminimalizować, czyli rozporządzenie o odporności cyfrowej (DORA). (…) Rozporządzenie zmieni sposób myślenia zakładów i ich podejście do zarządzania obszarami technologii cyfrowych w tym: relacji z zewnętrznymi dostawcami technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Ile faktycznie oznacza to dla zakładów pracy, jakie nakłady się z tym wiążą? Jak to wpłynie na relacje z zewnętrznymi podmiotami? Jak uregulować kwestie przepływu danych między państwami? I jak to zmieni procesy kontrolno nadzorcze?” – piszą autorzy  .

Zielona perspektywa

Na koniec uczestnicy Kongresu porozmawiają o wyzwaniach, które wiążą się ze zmianami klimatu. Autorzy zwracają uwagę, że wiedza ubezpieczycieli w zakresie łączenia ryzyka i katastrof, a także ich zdolność do radzenia sobie z zarządzaniem ryzykiem klimatycznym pozwalają im wnieść znaczący wkład w debatę na temat zmian klimatycznych.

„W branży ubezpieczeniowej oraz w szerszych społecznościach finansowych i biznesowych koncepcja zrównoważonego rozwoju ewoluuje. Obecnie ubezpieczyciele patrzą na to nie tylko z perspektywy tego, jak kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) wpływają na portfele ubezpieczeniowe i inwestycyjne, ale także jak portfele ubezpieczeniowe i inwestycyjne wpływają na środowisko i społeczeństwo. Z całą pewnością też zmiany klimatyczne dają firmom ubezpieczeniowym możliwość projektowania nowych produktów i usług, które są istotne dla realizacji zielonej rewolucji przemysłowej. Co jest jednak potrzebne, by móc tak określoną misję ubezpieczycieli najlepiej wypełnić? Raczej nie pomoże przeregulowanie. Ustawodawca powinien zachęcać do zielonych inwestycji czy może określać ramy możliwych sankcji? Jak powinna się tu układać współpraca regulatora i rynku? Czy nadzór powinien pomagać instytucjom w zakresie projektowanych i wdrażanych regulacji (na przykład poprzez opracowane wspólnie z rynkiem Q&A) czy raczej kontrolować przestrzeganie nowego prawa?” – czytamy.

Program kongresu można znaleźć pod adresem:

https://kongres-piu.pl/program

Cały wpis:

https://bit.ly/3aRDkwA

(AM, źródło: PIU)