O zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym w gronie ekspertów

0
431

Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń będącej wsparciem dla osób zajmujących się tematyką zarządzania bezpieczeństwem procesowym (Process Safety Management) w zakładach przemysłowych – taki cel przyświecał organizatorom międzynarodowej konferencji szkoleniowej dotyczącej PSM, która odbyła się w dniach 18 i 19 października. Patronem medialnym konferencji, którą zorganizował PZU Lab wraz z partnerami strategicznymi – PZU SA oraz Aon Polska, była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Konferencję otworzył Jakub Sajkowski, dyrektor zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego PZU SA. – Wierzymy, że rolą ubezpieczyciela jest nie tylko wypłacanie odszkodowań, ale także aktywne wspieranie klientów w zarządzaniu ryzykiem, co wpływa na ograniczenie liczby i rozmiaru szkód. Wyrazem tej idei w kontekście klientów korporacyjnych było powołanie PZU Lab, najpierw jako projektu, a potem osobnej spółki. Bardzo się cieszę, że wspólnie możemy inicjować wydarzenia takie jak dzisiejsza konferencja – powiedział.

Czym jest PSM?

Standard Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (Process Safety Management) to zbiór zasad i praktyk stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetycznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego i ochrony przed awariami, które mogą prowadzić do poważnych wypadków przemysłowych. Obejmuje szereg elementów, takich jak identyfikacja zagrożeń, zarządzanie zmianami, szkolenia pracowników, kontrola procesów, zarządzanie awariami i wiele innych. Celem PSM jest minimalizacja ryzyka wypadków, zapobieganie awariom i ochrona pracowników, mienia oraz środowiska.

Standard PSM jest najbardziej rozpowszechniony w USA, gdzie jest uregulowany przez Federalną Administrację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) i jest wymagany dla zakładów przemysłowych pracujących z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. PSM powinien być również stosowany jako dobra praktyka w innych krajach i branżach, gdzie bezpieczeństwo procesów jest kluczowe.

Stąd idea zorganizowania konferencji – najpierw trzeba zrozumieć zagrożenie, by móc zarządzać ryzykiem z nim związanym.

– Za nami dwa dni wysoce merytorycznych prelekcji i obrad, które, mam nadzieję, przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i wzmocnieniu kultury sprzyjającej bezpieczeństwu. Jest to szczególnie ważne w branżach wysokiego ryzyka. Tym bardziej się cieszę, że tak wielu przedstawicieli tego sektora zdecydowało się wziąć udział w naszej konferencji – podsumował Dariusz Gołębiewski, prezes PZU LAB.

PSM okiem ekspertów

Prelegentami konferencji byli wybitni eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w audytowaniu i wdrażaniu PSM w największych zakładach chemicznych, petrochemicznych i energetycznych w Europie i na świecie:

  • Ian Travers, ekspert z dwudziestopięcioletnim stażem w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem procesowym, m.in. jako pracownik Health and Safety Executive, lider komisji badań przyczyn poważnych incydentów, m.in. Buncefield, BP/Macondo, Deepwater Horizon,
  • Catalina Wallis, Senior Risk Engineer OPC Swiss Re Corporate Solutions,
  • Richard Craig, Head of Natural Resources Engineering Aon,
  • Alastair Bird, Senior Risk Engineer Aon Global Risk Consulting,
  • Nigel Cairns, Inżynier Oceny Ryzyka w Liberty Specialty Markets Londyn.

Prelegenci przedstawili m.in. ideę zarządzania bezpieczeństwa procesowego oraz dlaczego PSM nie jest tylko „opcją” w branży wysokiego ryzyka. Oprócz tego opowiedzieli o zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym w energetyce jądrowej, zarządzaniu zmianami w infrastrukturze i organizacji, wyzwaniach związanych z wdrożeniem PSM w organizacji , a także dyskutowali na temat implementacji dyrektywy SEVESO III w Polsce i na świecie.

Konferencja zgromadziła ponad 120 specjalistów z największych zakładów petrochemicznych, energetycznych i rafineryjnych działających w Polsce, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w spółkach.

Pełna relacja z konferencji ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 44 z datą wydawniczą 30 października 2023 r.

(AM, źródło: PZU Lab, gu.com.pl)