Obraz polskiego inwestora 2023

0
1419

Już po raz 21. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przeprowadziło Ogólnopolskie Badanie Inwestorów. Zostało ono wykonane na grupie ponad 4,5 tys. aktywnych inwestorów w okresie od sierpnia do października 2023 r.

Jaki obraz polskiego inwestora wyłania się z wyników tego badania?

Chcąc określić profil demograficzny, należałoby powiedzieć, że polski inwestor to:

 • głównie mężczyzna (92% badanych);
 • dobrze wykształcony (21,4% wykształcenie wyższe ekonomiczne; 55,3% wykształcenie wyższe, w tym licencjat);
 • w wieku 26–45 lat (62% badanych).

Polski inwestor uczy się, jego wiedza ewoluuje, jednak pewne atrybuty tej grupy nie zmieniają się na przestrzeni lat.

 • Większość z nas ma doświadczenie z inwestowaniem nie dłuższe niż dziesięć lat (67% badanych).
 • Stosujemy w podejmowaniu decyzji łącznie zarówno analizę fundamentalną, jak i analizę techniczną (39% badanych).
 • Mamy jednak nadal ogólną wiedzę o rynku kapitałowym (60% badanych); jedynie 2,1% badanych czuje się ekspertami w materii inwestycji.
 • Jednak nadal ponad 16% z aktywnych inwestorów nie umie analizować instrumentów finansowych.
 • Inwestujemy głównie z pobudek emerytalnych (chcąc zwiększyć swoje zabezpieczenie finansowe) – 36% badanych.

A jak wygląda portfel inwestycyjny tych, którzy inwestować próbują.

 • Nasz portfel inwestycyjny ma wartość od 100 do 500 tys. zł (34% badanych).
 • Jednak bogacimy się i ponad 6% z inwestorów może pochwalić się portfelem o wartości powyżej 1 mln zł.
 • Okazuje się także, że jesteśmy dość systematyczni w kwestii inwestycji, bowiem aż 37% z inwestorów dopłaca do portfela regularnie, a 40,9% kilka razy w roku.
 • Inwestujemy głównie na rynku regulowanym, czyli w akcje i obligacje, ale bardzo dużą popularność zdobyły kryptowaluty (19,4%) oraz złoto i srebro inwestycyjne (21,3%).
 • Inwestowanie w ETF-y systematycznie od 2019 r. zyskuje popularność. Dzisiaj już 45% inwestorów dobiera ten instrument do portfela.
 • Z rozpraszaniem ryzyka na rynku kapitałowym nie jest z nami najgorzej – prawie 50% badanych ma w swoim portfelu osiem spółek i więcej oraz dwa lub trzy ETF-y.
 • Gdy już kupimy, trzymamy akcje w portfelu ponad rok (66% badanych).
 • Nie jesteśmy jednak na tyle aktywnymi inwestorami, żeby brać udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (95% inwestorów nie bierze udziału w WZA), jednocześnie prawie 77% badanych postuluje od lat o zdalny udział w WZA.

Widać ewolucję polskiego inwestora, który wraz z doświadczeniem nabiera również otwartości na konstruktywną krytykę. Wśród największych słabości polskiego rynku kapitałowego wskazujemy wpływ polityki na ten rynek, podatek od zysków kapitałowych, niski poziom edukacji finansowej oraz małą płynność rynku.

Pełną treść wyników badania można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (sii.org.pl).

Grzegorz Kaliszuk
dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance SA