OC: Krajowe zakłady stabilnie, oddziały ze spadkiem, a zagraniczni dynamicznie rosną

0
990

Z zestawienia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że łączny przypis składki brutto z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w I kwartale 2024 roku osiągnął poziom 4,3 mld zł. Był to rezultat o 8,15% wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 3,98 mld zł.

Zdecydowaną większość przypisu (94,03%) wypracowały krajowe zakłady ubezpieczeń – 4,05 mld zł, wobec 3,78 mld zł rok wcześniej (+7,13% r/r). Z kolei wynik sprzedażowy oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli (1,84% udziału w rynku) uplasował się na poziomie 79,01 mln zł. Taki rezultat oznacza, że we wspomnianym segmencie nastąpił spadek o 6,6% względem osiągnięcia z I kw. 2023 r. (84,6 mln zł). Wyraźny wzrost przypisu można było natomiast zaobserwować w sektorze ubezpieczycieli działających w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług (4,13% udziału w rynku). Na koniec I kw. 2024 r. legitymowali się oni wynikiem sprzedażowym na poziomie 177,9 mln zł, wobec 117,41 mln zł rok wcześniej (+51,53% r/r).

Dwie trzecie rynku w rękach trzech firm

Liderem wśród krajowych zakładów (a jednocześnie całego rynku) w segmencie obowiązkowych polis komunikacyjnych był PZU SA z przypisem składki na poziomie 1,09 mld zł. Jego wynik był o 4,1% wyższy od uzyskanego rok wcześniej, tj. 1,05 mld zł. Po pierwszych trzech miesiącach obecnego roku zakład kontrolował 25,35% całego rynku OC ppm. Na drugim miejscu znalazło się TUiR Warta z wynikiem 881,95 mln zł (udział na poziomie 20,5%), który był o 6,84% wyższy od ubiegłorocznego (825,46 mln zł). Na najniższym stopniu podium uplasowała się ERGO Hestia, która zebrała 766,3 mln zł (656,55 mln zł przed rokiem, +16,72% r/r). Taki wynik zapewnił jej udział w rynku na poziomie 17,81%. Pierwsza trójka zakładów kontroluje łącznie niemal dwie trzecie całego rynku OC ppm. w Polsce.

W TOP 10 zakładów znalazły się ponadto:

  • UNIQA TU – 347,61 mln zł (+13,28% r/r)
  • LINK4 – 203,63 mln zł (–9,44% r/r)
  • Compensa TU – 175,15 mln zł (–6,16% r/r)
  • Generali TU – 119,15 mln zł (+12,9% r/r)
  • Wiener TU – 113,13 mln zł (+7,2% r/r)
  • Allianz TUiR – 107,98 mln zł (+21,12% r/r)
  • TUW „TUW” – 76,59 mln zł (–7,28% r/r)

Euroins rośnie, wefox spada

Wśród oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli numerem jeden był wefox. Zakład ten zebrał 50,35 mln zł składek, co było jednak wynikiem o 3,76% słabszym od uzyskanego 12 miesięcy wcześniej  (52,31 mln zł). Z kolei liderem wśród ubezpieczycieli działających w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług był Insurance Company „Euroins” AD. W pierwszym kwartale towarzystwo zebrało 59,76 mln zł składek – o 28,27% więcej niż przed rokiem (46,58 mln zł).

Zestawienie UFG uwzględnia 30 zakładów ubezpieczeń: 18 krajowych, 3 oddziały zagranicznych ubezpieczycieli i 9 firm funkcjonujących na zasadzie swobody świadczenia usług.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl