VIG tworzy cyberfortecę

0
446

Vienna Insurance Group zainicjowała kompleksowy program zwiększania ochrony przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi. Spółki VIG będą obsługiwane przez trzy centra kompetencyjne w Austrii, Polsce i Czechach. Inicjatywa jest wspierana finansowo przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Centrum Kompetencji w zakresie Cyberbezpieczeństwa.

– Metody i próby ataków zewnętrznych stale się zmieniają. Dlatego też utworzyliśmy ogólnogrupowy program Cyber Defense Center, aby chronić naszą działalność oraz klientów przed ryzykiem cyberataków, a także w celu dalszego zwiększania poziomu bezpieczeństwa VIG. Bardzo się cieszymy, że UE dostrzega nasze działania i wspiera program – powiedział Gerhard Lahner, dyrektor operacyjny VIG.

Za programem CyberDefense Center (CDC) stoi zespół ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji, którzy chronią firmę poprzez wykrywanie, analizowanie i zapobieganie cyberzagrożeniom przy użyciu półautomatycznych procesów i zaawansowanej technologii. Systemy informatyczne VIG są na bieżąco monitorowane pod kątem oznak incydentu cyberbezpieczeństwa. CDC pracuje przez całą dobę, aby zapewnić szybką reakcję na pojawiające się zagrożenia. 

VIG utworzyła trzy centra kompetencyjne w Austrii, Polsce i Czechach, które obecnie obsługują jej spółki. Ma to wzmocnić zdolność całej grupy do rozpoznawania incydentów związanych z bezpieczeństwem i zapobiegania im oraz zwiększyć odporność poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Jednocześnie centra promują transgraniczną wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w ramach VIG. 

Uzupełnieniem programu CDC są wydarzenia informacyjne, kampanie uświadamiające pracowników i partnerów oraz działania upowszechniające wiedzę w obszarze mediów cyfrowych. Celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu świadomości cyberbezpieczeństwa wśród najważniejszych interesariuszy VIG.

(AM, źródło: VIG)