OC na coraz skromniejszym plusie

0
603

Pierwsza połowa obecnego roku była trudnym okresem dla ubezpieczycieli. Sektor życiowy mocno odczuł interwencję produktową na rynku polis z UFK, natomiast w sektorze non-life musi niepokoić mocne pogorszenie rentowności w segmencie komunikacyjnym. Zwłaszcza w OC.

Z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentu zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2022” wynika, że w I połowie obecnego roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 35 450,94 mln zł składek brutto. Była to kwota o 2,98% wyższa od 34 424,87 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie 2021 r. Suma odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady wzrosła o 12,86% r/r, z 19 942,85 mln zł do 22 507,27 mln zł. Wynik techniczny rynku ubezpieczeń w kwocie 2401,26 mln zł był o 10,1% niższy od odnotowanego na koniec I poł. ub.r., tj. 2696,36 mln zł, natomiast zysk netto zmniejszył się w ciągu 12 miesięcy o 15,87% – z 2704,18 mln zł do 2274,94 mln zł.

Polisy z UFK przesądziły o spadku w „życiówce”

W pierwszej połowie tego roku w dziale I zebrano 10 472,18 mln zł składek – o 5% mniej niż w analogicznym okresie ub.r. (11 027,72 mln zł). Główną przyczyną spadku była znacząca obniżka wyniku sprzedażowego z ubezpieczeń z gr. 3 (polisy z UFK). Przypis składki w tym segmencie był o 890 mln zł niższy (29,9%) niż na koniec czerwca 2021 r. Tak znaczący spadek był efektem splotu kilku czynników, m.in. inflacji czy interwencji produktowej KNF na rynku „uefek”.

Wynik finansowy netto rynku życiowego wyniósł 857,14 mln zł. To o 5,43% więcej niż przed rokiem, tj. 813,01 mln zł. Z kolei wynik techniczny „życiówki” uplasował się na poziomie 1034,53 mln zł – o 0,2% wyższym od odnotowanego przed rokiem (1032,45 mln zł). Towarzystwa życiowe wypłaciły 9992,55 mln odszkodowań i świadczeń, o 7,21% więcej niż po 6 miesiącach 2021 r. (9329,52 mln zł). To również „zasługa” gr. 3, w której wartość wypłat wzrosła o ponad 926 mln zł.

Majątek nadal w trendzie wzrostowym

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w I połowie tego roku 24 978,76 mln zł składek brutto – o 6,76% więcej niż na koniec czerwca 2021 r. (23 397,15 mln zł).

W pierwszej połowie 2022 r. zakłady majątkowe wypłaciły łącznie 12 514,72 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 17,91% więcej niż rok wcześniej (10 613,34 mln zł). Z informacji przekazanych wcześniej przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że był to przede wszystkim skutek zwiększonej liczby i wartości szkód związanych z wichurami, gradobiciami i pożarami. Zwiększyły się ponadto wypłaty z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych.

Na koniec czerwca 2022 r. wynik finansowy netto firm majątkowych wyniósł 1417,81 mln zł i był o 25,03% niższy od rezultatu uzyskanego rok wcześniej (1891,18 mln zł). Natomiast wynik techniczny uplasował się na poziomie 1366,73 mln zł – o 17,86% niższym od rezultatu po 6 miesiącach ub. roku (1663,91 mln zł).

Ponad 600 mln zł wzrostu w AC

Składka zebrana z polis z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych, wyniosła 7526,66 mln zł – o 1,16% więcej niż w I poł. 2021 r., kiedy przychody z tego segmentu uplasowały się na poziomie 7440,14 mln zł. Wzrost nastąpił też w segmencie AC, gdzie przypis zwiększył się o 12,85% r/r, z 4728,97 mln zł do 5336,56 mln zł. W I półroczu ubezpieczyciele wypłacili 4844,7 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC ppl. (4555,44 mln zł przed rokiem, +6,3% r/r), oraz 3116,18 mln zł z autocasco (2812,8 mln zł, +10,79% r/r).

Wynik w OC gorszy o ponad połowę

Bardzo niepokojąco prezentują się dane dotyczące wyniku technicznego w segmencie komunikacyjnym. Według raportu KNF po 6 miesiącach 2022 r. wyniósł on 585,51 mln zł  – o 16,83% mniej niż rok wcześniej (703,97 mln zł). Spadek był w głównej mierze spowodowany wynoszącą 57,51% obniżką wyniku technicznego w OC: 232,34 mln zł wobec 479,79 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik techniczny w AC uplasował się na poziomie 353,17 mln zł, co było osiągnięciem o 57,54% lepszym od uzyskanego w tym samym okresie 2021 r., tj. 224,18 mln zł.

Ponad 1 mln szkód z OC i AC

Z danych Komisji wynika ponadto, że od 1 stycznia do 30 czerwca obecnego roku krajowe zakłady ubezpieczeń zawarły w sumie 4292,12 tys. umów autocasco. Na koniec pierwszego półrocza aktywnych było 8330,86 tys. umów. Przez 6 miesięcy ubezpieczyciele zlikwidowali 422,97 tys. szkód z ubezpieczeń z gr. 3 działu II. W pierwszej połowie tego roku zawarto też 15 368,09 tys. umów komunikacyjnego OC. Na dzień 30 czerwca 2022 r. aktywnych było w sumie 27 615,37 tys. takich polis. W ciągu pierwszych dwóch kwartałów ubezpieczyciele zlikwidowali 605,57 tys. szkód z OC.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl