OC ochroni przedsiębiorcę przed skutkami zimowych szkód

0
809

Prawo wymaga od przedsiębiorców m.in. usunięcia sopli z dachu czy śniegu i lodu sprzed lokalu. Budżet firmy ucierpi, jeżeli tego nie zrobią i w związku z tym dojdzie do szkody na czyimś zdrowiu lub mieniu. Compensa przypomina, że przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń przedsiębiorcy mogą chronić się ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

– Nieodśnieżony chodnik, oblodzone schody, błoto w czasie roztopów, a także zalegający na dachu śnieg czy sople stwarzają zagrożenie dla klientów i przechodniów. Punkty handlowe i usługowe, m.in. hotele, restauracje i sklepy, muszą dbać o porządek przed budynkiem czy lokalem. Tak wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości – zarówno prywatni, jak i firmy – ponoszą finansową odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek np. poślizgnięcia się przed nieposypanym piaskiem wejściem do nieruchomości. Poszkodowana osoba może zażądać od przedsiębiorcy odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu i zniszczone mienie – tłumaczy Jacek Kasperski, odpowiedzialny za ubezpieczenia dla MŚP w Compensie.

Ekspert zaznacza, że z odpowiedzialności za utrzymanie porządku nie zwalnia sezonowość biznesu. Na przykład działający tylko w lecie restaurator może spodziewać się roszczenia, jeżeli przed jego nieczynnym w styczniu lokalem przechodzień dozna kontuzji. Zabezpieczeniem przedsiębiorców może być ubezpieczenie OC, będące produktem dla wszystkich firm, których działalność opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem i jego mieniem.

– Właściciel warsztatu czy myjni może przecież uszkodzić powierzony mu samochód, fryzjer przez nieuwagę skaleczyć klienta, a kelner oblać gościa restauracji gorącą zupą – branża ubezpieczeniowa zna mnóstwo tego rodzaju przypadków. Warto dodać, że polisa zabezpiecza firmą na wypadek faktycznie doznanych strat, ale również przed utraconymi korzyściami, np. utratą dochodu wskutek niezdolności do pracy – dodaje Jacek Kasperski. – Co ważne, polisa OC stanowi zazwyczaj rozszerzenie ubezpieczenia firmowego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Samo OC także można rozbudować o dodatkowe klauzule, np. o szkody wyrządzone pracownikom, spowodowane przez podwykonawców czy powstałe w związku z użytkowaniem wynajmowanej nieruchomości – uzupełnia.

(AM, źródło: Brandscope)