Oceny ratingowe Generali poszły w górę

0
276

Agencja Fitch Ratings podniosła ocenę siły finansowej (IFS) Generali Group z „A-” do „A”. Podwyższony został również długoterminowy rating podmiotu (IDR) z „BBB+” do „A-”. Perspektywy są pozytywne. Podniesienie ocen jest następstwem podwyższenia ratingu Włoch przez Fitch z „BBB-” do „BBB”.

Pozytywne perspektywy odzwierciedlają lepszą dźwignię finansową grupy i zmniejszone ryzyko koncentracji włoskich aktywów państwowych. Fitch spodziewa się, że Generali w latach 2021–2022 będzie nadal stopniowo zmniejszać swoją ekspozycję na włoskie obligacje skarbowe.

Ratingi odzwierciedlają również bardzo silną kapitalizację i profil działalności Generali oraz wysokie i stabilne zyski.

(AM, źródło: Generali)